Fundacja szkoła liderów

Mirosław Pawlak

Rosnowo, Zachodniopomorskie, Edycja XIX

O sobie

Działam wielowymiarowo na rzecz społeczności swojej miejscowości i gminy. W swojej karierze zdobyłem doświadczenie jako żołnierz, samorządowiec, przedsiębiorca i społecznik. Skutkiem tego miksu było powołanie klubu sportowego, gdzie do dziś pełnię z sukcesami funkcję trenera judo. Klub stał się katalizatorem działań społecznych i przykładem dobrych praktyk dla innych grup. Równolegle realizuje projekty społeczne, charytatywne i edukacyjne, korzystając z programów dotacyjnych. Od 6 lat jestem wybierany na szefa sztabu Finału WOŚP w mojej miejscowości. Moje działania to przede wszystkim ludzie – aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży.
Najbardziej identyfikuję się ze słowami twórcy judo Jigoro Kano: „Nie jest ważne by być lepszym, niż ktoś inny, ale by być lepszym niż wczoraj”.

Skip to content