Fundacja szkoła liderów

Monika Horna-Cieślak

Warszawa, Mazowieckie, Edycja XVIII

O sobie

Jestem adwokatką oraz działaczką społeczną. Specjalizuję się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Udzielam pomocy prawnej osobom najmłodszym, przede wszystkim doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.

W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuję bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuję projekty edukacyjne oraz badawcze. Jestem autorką publikacji i badań na temat udziału osób najmłodszych w procedurach prawnych.

Współpracuję z podmiotami państwowymi, zagranicznymi oraz pozarządowymi na rzecz ochrony praw dzieci, m.in. jestem członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkiem Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkiem Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich przy Ministrze Sprawiedliwości oraz tutorką programu HELP Rady Europy.

Wierzę, że prawo i wymiar sprawiedliwości może być przyjazne dzieciom! 🙂 Dążę do tego, aby każde dziecko biorące udział w procedurach prawnych było widziane, słyszane i rozumiane. A także do tego, aby w prawniczym świecie – osobom najmłodszym zawsze towarzyszyły empatyczne osoby dorosłe.

Odwagi, wrażliwości i uporu – uczę się od dzieci – co jest dla mnie największym źródłem dumy i wdzięczności.

Skip to content