PSP w Wawelnie

Monika Kałuża

Dzieci i młodzież, Kultura

Opole, Edycja IV

O sobie

Monika jest nauczycielką języka polskiego oraz opiekunem biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie. Promuje czytelnictwo, organizuje konkursy czytelnicze. Jest autorką projektów edukacji regionalnej Dobrodzień w drodze do PRL-u, Stulecie szkoły w Wawelnie, współautorką monografii szkoły pod tym samym tytułem. Poprzez swoją działalność Monika pragnie pokazać młodym ludziom możliwości wyjścia poza swoją gminę, wioskę – otworzenia się na różnorodność świata. Zależy jej na podniesieniu samooceny zagubionych nastolatków. Jednocześnie chce pomagać mieszkańcom swojej społeczności w odnajdywaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu dobrze rozumianego patriotyzmu, odpowiedzialności za swój kraj.

Skip to content