Złocieniecki Ośrodek Kultury

Monika Kuczyńska

Kultura, Rozwój lokalny

Złocieniec, Zachodniopomorskie, Edycja IV

O sobie

Jest członkiem i sekretarzem Stowarzyszenia Pojezierza Drawskiego „Euroregion 2000” w Złocieńcu. Współpracuje z Gminą Złocieniec, Powiatem Drawskim, Powiatowym Centrum Wolontariatu, Złocienieckim Ośrodkiem Kultury. Jest sympatykiem nieformalnej grupy klubu kobiet wiejskich z Suliszewa. Celem działalności społecznej Moniki jest pobudzenie ludzi do aktywnego działania i realizowania pojawiających się potrzeb, które zauważają w swoim środowisku. Chce przyczynić się do zwiększenia świadomości ludzi, aby uwierzyli, jak wiele zależy od nich samych w najprostszych działaniach. Monika planuje utworzyć w Złocieńcu regionalny bank czasu. Działa również w LGD „Partnerstwo Drawy” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Inspiracja”.

Skip to content