Fundacja szkoła liderów

Monika Marković

Dzieci i młodzież, Historia i dziedzictwo kulturowe, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Dialog obywatelski, Rozwój lokalny, Edukacja, Kultura, Turystyka i promocja regionu

Rzeszów, Podkarpackie, Edycja XVII

Skip to content