Fundacja Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa ,,ONI – TO MY"

Natalia Gierasimiuk

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież, Pomoc społeczna, Historia i dziedzictwo kulturowe, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne

Hajnówka, Podlaskie, Edycja X

O sobie

Pedagog, etnograf, dziennikarka, tłumacz, autorka i realizator wielu projektów transgranicznych, min.

„Zapomnianych tajemnic czar”, „Sąsiedzie, opowiem Ci o sobie”, redaktor naczelna polsko-białoruskiego

czasopisma kulturalnego „Po sąsiedzku”, przez 10 lat referent ds kultury Muzeum i Ośrodka Kultury

Białoruskiej w Hajnówce (w roku 1997 założyłam przy Muzeum Bibliotekę Literatury Białoruskiej),

współpracowała z Białoruskim Radio Racja, od 2011 roku prowadzę zajęcia edukacyjne „Na Fali” w Areszcie

Śledczym w Hajnówce, realizuję projekty: „Z legend i bajek byłych pokoleń” (z udziałem osadzonych AŚ w

Hajnówce, dzieci z Domu Dziecka w Białowieży, podopiecznych DPS i Warsztatów Terapii Zajęciowej),

„Guzik z pętelką – archaiki we współczesnym świecie”, „Drogowskazy – profilaktyka uzależnień”, „Ostatni

zakręt” – kompleksowa resocjalizacja skazanych, „Apteka Natury” – program o ziołach i ziołolecznictwie,

„Kilimek, garnuszek, wycięty kwiatuszek – warsztaty Etno – przywrócenie zapomnianego i znikającego

rękodzielnictwa”, współtwórca Białoruskiej Biblioteki Internetowej Kamunikat.org. W roku 2013 założyłam

Fundację ONI – TO MY. Wraz z osadzonymi AŚ w Hajnówce tworzę słuchowiska radiowe dla dzieci.

Skip to content