Fundacja szkoła liderów

Natalia Wolko-Stempniewicz

Chojęcin-Szum, Wielkopolskie, Edycja XIX

O sobie

Zrobione jest lepsze od doskonałego. Moim zdaniem w życiu nie chodzi o to, żeby wszystko zrobić doskonale, chodzi o to, żeby to zrobić. Specjalizuję się obecnie w budowaniu wieloletnich partnerstw i wspólnym działaniu z różnymi instytucjami i społecznościami. Uważam, że razem jesteśmy w stanie zrobić więcej. Łatwiej też zdiagnozować konkretne potrzeby danego środowiska i na nie reagować. Staram się budować ofertę biblioteki tak, aby była instytucją przydatną mieszkańcom pod wieloma względami, nie tylko jako dostawca książek, ale też jako partner, który może pomóc np, w dialogu pomiędzy różnymi organizacjami i mieszkańcami małych społeczności. Zależy mi na angażowaniu młodzieży w sprawy lokalnego środowiska i pokazaniu im, że mogą być sprawcami zmian zarówno w sobie nawzajem jak i w swojej miejscowości. Staram się przekonać mieszkańców, że swoim zaangażowaniem mogą wiele zdziałać, i że łatwiej się angażować w jakieś działania społeczne, gdy mamy wspólny cel, w którego realizacji możemy pomóc sobie nawzajem.

Skip to content