Fundacja szkoła liderów

Olga Łaniewska

Kraków, Małopolskie, Edycja XIX

O sobie

Jestem prezeską fundacji Autonomia, wspierającej kobiety i dziewczynki w byciu bezpiecznymi i odważnymi. W marcu 2022 r. zainicjowałam z innymi kobietami w Krakowie powstanie Solidarnościowego Centrum Feministycznego, które aktywnie wspiera uchodźczynie i migrantki mówiące w języku ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, a także jest przestrzenią budowania dialogu i wymiany doświadczeń osób, które w tym momencie mieszkają w Krakowie. W latach 2012-2015 współtworzyłam Krakowską Manifę. W 2016 r. ukończyłam Akademię Treningu WenDo i wyjechałam do białoruskiego Mińska, aby, jako pierwsza i na tamten moment jedyna w Białorusi trenerka WenDo, wzmacniać białoruskie kobiety. Z powodów swojej działalności i nasilającej się przemocy ze strony państwa opuściłam Białoruś w 2021 r. Po powrocie do Krakowa zaangażowałam się we współprowadzenie Akademii Treningu WenDo: w 2022 r. dla osób posługujących się językiem polskim, a później dla osób posługujących się językiem ukraińskim.

Skip to content