Warszawa

Patryk Zaremba

Rozwój lokalny, Kultura, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Przestrzeń miejska i urbanistyka

Mazowieckie, Edycja VII

O sobie

Namawiam mieszkańców do zainteresowania ich własnym otoczeniem i brania udziału w jego kształtowaniu.

W latach 2010-17 przewodniczyłem Komisji Dialogu Społecznego (KDS) przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Byłem członkiem Zespołu Roboczego powołanej przez Prezydenta m. st. Warszawy na lata 2016 – 19 i 2019 – 2022 – Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W latach 2022-24 – członkiem Zespołu Ekspertów Komisji.

Główną dziedziną mojej aktywności społecznej jest przestrzeń miejska, architektura, urbanistyka oraz problematyka związana z rozwojem miasta, jego dostępnością dla wszystkich grup użytkowników, ochroną środowiska, komunikacją.

Celem mojej działalności jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesach planistycznych, poprawa jakości i dostępności podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania miasta, pełna, merytoryczna i wykorzystywana na wszystkich etapach realizacji projektów i inwestycji miejskich komunikacja i współpraca urzędników z mieszkańcami oraz poprawa jakości zdegradowanej przestrzeni miejskiej.

W październiku 2016 roku powołałem z grupą osób polską filię brytyjskiej organizacji INTBAU International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki), której fundatorem i patronem jest Jego Wysokość Karol, Król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Skip to content