Fundacja szkoła liderów

Paweł Górny

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Edycja XVI

O sobie

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Miastem i Polityka Miejska na SGH oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek zespołów zespołów doradczych przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy ds. partycypacji społecznej oraz ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa pieszych, zrównoważonego transportu i jakości przestrzeni publicznych polskich miast. Jest współautorem „Katalogu dobrych praktyk w infrastrukturze pieszej” przyjętego jako prawo lokalne Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Zajmuje się także tematami partycypacji społecznej – budżetem obywatelskim i konsultacjami społecznymi. Orędownik idei „miasta dla ludzi”, zwartego przestrzennie, bezpiecznego dla wszystkich użytkowników, z przyjaznym transportem publicznym, dbającego o środowisko i racjonalne wykorzystanie naturalnych zasobów. Orędownik idei „miasta dla ludzi”.

Skip to content