Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury

Paweł Kamiński

Wrocław, Dolnośląskie, Edycja X

O sobie

Studiowałem zarządzanie, socjologię, administrację, finanse publiczne oraz mechanizmy funkcjonowania

strefy euro. Jestem też absolwentem Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek PRB-STOP.

Przede wszystkim czuję się menedżerem i animatorem kultury. W przeszłości byłem dziennikarzem i

samorządowcem. Mam spore doświadczenie w zakresie kierowania zespołami, zarządzania instytucjami

kultury, animacji kultury, a także dziennikarstwa (również obywatelskiego) i PR.

Aktualnie, od dwóch lat jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. Od kilku miesięcy

pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, którego jestem

współzałożycielem.

Uczestniczyłem w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym jako animator-ekspert udzielający

wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury.

Współpracuję z „Poradnikiem Instytucji Kultury”, gdzie publikuję artykuły z zakresu zarządzania kulturą.

Skip to content