Aktywista społeczny, działalność rzecznicza, prawa człowieka.

Piotr Kwapisiewicz

Rozwój lokalny, Samorząd, Szkolenie i doradztwo, Kultura, Historia i dziedzictwo kulturowe, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Dialog obywatelski, Prawa człowieka i dizałania antydyskryminacyjne

Kraków, Małopolskie, Edycja XVI

O sobie

Działacz społeczny, od ponad 15 lat zajmuje się rzecznictwem, partycypacją społeczną oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi, Stypendysta Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UN/OHCHR). Jako ekspert współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR / OBWE) przy tworzeniu platformy wspierającej zgłaszanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Działa na rzecz zwiększenia partycypacji mniejszości, szkoląc i inicjując koalicje, partnerstwa, współpracę organizacji mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych z administracją samorządową i rządową. W latach 2016-2021 członek Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji programu „Otwarty Kraków”. Obecnie pełni rolę prezesa zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, organizacji rzeczniczej.

Skip to content