Prezes Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska

Przemysław Dziewitek

Rozwój lokalny, Samorząd

Kraków, Małopolskie, Edycja VIII

O sobie

Szczecinianin w Krakowie. Wykształcony na pracownika socjalnego. Partycypant społeczny, partycypacji proaktywny promotor. Reprezentuję Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, której terenem działania jest Kraków, a także cyberprzestrzeń (inicjatywy w Internecie). Działam, ponieważ wierzę w zmiany społeczne, które stanowią zarazem misję Stowarzyszenia. Animujemy inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, wzmacniamy partycypacyjny model demokracji oparty na zasadach dialogu i pomocniczości, wspieramy budowę silnego trzeciego sektora działającego w oparciu o wysokie standardy. Naszym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym aktywni i świadomi obywatele biorą odpowiedzialność za siebie i innych, prowadzą dialog ponad podziałami i współpracują w imię wspólnych celów, ufają sobie i podmiotom sfery publicznej, uczestniczą w wyborach i debatach publicznych, wiedzą, że dzięki swoim działaniom mają wpływ na otoczenie. Od 2011 roku jestem Przewodniczącym Rady Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich.

Skip to content