Fundacja szkoła liderów

Rafał Jaźwiński

Maków Mazowiecki, Mazowieckie, Edycja XIX

O sobie

Cześć, nazywam się Rafał Jaźwiński i w zasadzie od zawsze czułem nieodpartą potrzebę działania na rzecz różnych zbiorowości, czy był to samorząd klasowy, uczelniany (gdzie w latach 2006/07 byłem przewodniczącym samorządu studentów), organizacje pozarządowe czy małe ojczyzny, w szczególności mój ukochany maków Mazowiecki. Od 12 lat działam w lokalnej organizacji pozarządowej Fundacji Kocham Maków, a od 2021 razem z kilkoma przyjaciółmi założyliśmy także stowarzyszenie Projekt Integracja, które powoli zaczyna działać w całym naszym regionie (prowadzi m.in. Centrum Wsparcie NGO w powiecie wyszkowskim); staram się wspierać lokalne społeczności organizując imprezy sportowe, ekologiczne i kulturalne, związane z polityka społeczną (prozatrudnieniową), a od kilku lat także związane z partycypacją obywatelską, głównie seniorów i młodzieży. Od trzech lat włączyłem się mocno w pracę nad stworzeniem instytucji obywatelskich takich jak Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Maz. oraz powiecie makowskim oraz Młodzieżowa Rada Miasta. Cieszy mnie mocno, że organizacje pozarządowe, z którymi współpracuję tak mocno się rozwijają. Czuję, że energia, kreatywność i determinacja, którą wkładam w realizowane przeze mnie i mój zespół projekty wraca ze zdwojoną siłą; inspiruje to do dalszych działań i rozwoju. Dumny jestem w szczególności z projektów dedykowanych młodzieży, które prowadzimy nieprzerwanie od 2017 roku ze współpracującymi ze mną NGO z powiatów makowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego. Lubię wracać do słów Mahatmy Gandhiego, który powiedział, że lider musi być zmianą, którą pragnie ujrzeć w świecie. Staram się być właśnie taką osobą; inspirować, walczyć i działać tak by moja mała ojczyzna była fajnym miejscem do życia.

Skip to content