Fundacja szkoła liderów

Robert Waraksa

Historia i dziedzictwo kulturowe, Rozwój lokalny, Samorząd, Szkolenie i doradztwo, Kultura, Dzieci i młodzież

Olsztynek, Warmińsko-mazurskie, Edycja VIII

O sobie

Od lipca 2022 roku Burmistrza Olsztynka. W latach 2010-2022 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Olsztynku.
Absolwent VIII edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pierwszej edycji Pracowni Samorządowej Fundacji im. Stefana Batorego oraz programu wymiany kulturowo-zawodowej International Visitor Leadership Departamentu Stanu USA, której tematem przewodnim było „Przywództwo w samorządzie lokalnym”.
W latach 2004-2006 byłem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. Od 2011 roku pełnię funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady. Uczestniczy w procesie zakładania młodzieżowych rad. Prowadzi szkolenia dotyczącej młodzieżowych rad, roli opiekunów młodzieżowych rad, zaangażowania młodzieży w życiu publicznym i aktywności obywatelskiej.
Samorządowo: młodzieżowe rady, komisja rewizyjna, budżet obywatelski.

Skip to content