Rada Fundacji Podkarpackie Centrum Hipoterapii

Ryszard Król

Rzeszów, Podkarpackie, Edycja XIII

O sobie

Moje zaangażowanie w działalność społeczną trzeciego sektora rozpoczęło się w 2011 roku. Byłem współzałożycielem
Stowarzyszenia BNS działającego na rzecz środowiska lokalnego i wspierania edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży oraz Fundacji Podkarpackie Centrum Hipoterapii w Błażowej, której głównym celem jest utworzenie i prowadzenie ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jestem Członkiem Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego PROMYK w Albigowej, którego celem jest rozwój i popularyzacja sportów konnych, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu. Koordynowałem projekty w ramach Programu „Równać Szanse” OKG 2014, Projekt Modelowy Publikacje 2015, Projekt Modelowy Replikacje 2016 oraz projekt w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW (edycja piąta). Zawodowo zajmuję się optycznymi sieciami teleinformatycznymi. Prywatnie jestem ojcem dwóch wspaniałych synów, Damiana i Błażeja. Moją pasją są narty i rower.

Skip to content