Radny Rady Powiatu Sanockiego. Komisje: - Oświaty, Sportu i Rynku Pracy, - Skarg, Wniosków i Petycji.

Sebastian Niżnik

Rozwój lokalny, Samorząd, Sport i promocja zdrowia, Kultura, Dzieci i młodzież, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć

Sanok, Podkarpackie, Edycja IX

O sobie

Jestem pracownikiem samorządowym. Ukończyłem IX edycję Szkoły Liderów PAWF. W latach 2010-2014 roku pracowałem na stanowisku starosty powiatu sanockiego. Od 2014 roku jestem radnym powiatowym. Pracuję w gminie wiejskiej Sanok zajmując się m.in. zarządzaniem oczyszczalnią ścieków.

Skip to content