Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Sulisława Borowska

Szkolenie i doradztwo, Edukacja, Kultura, Mniejszości etniczne, narodowe , religijne, Dialog obywatelski, Rozwój lokalny

Szymbark, Pomorskie, Edycja III

O sobie

Sulisława Borowska – animatorka społeczna, moderatorka, trenerka rozwoju osobistego, trenerka metody action learningu – od 26 lat zawodowo związana z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym oraz współwłaścicielka Manufaktury Szkła Artystycznego „Pracownia Szkła SuliArt”.
Obecnie mocno zaangażowana w projekty kobiece nastawione na ożywianie życia społecznego na wsi na bazie dziedzictwa kulturowego oraz działania skierowane na uruchamianie potencjału młodych.
Aktywna mieszkanka sołectwa Nowa Ameryka w którym współtworzy nieformalną grupę „odkryj życie w Nowej Ameryce” a od niedawna Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Amerykańskie Kamieniczki”. Tamże z radością praktykuje współpracę międzypokoleniową i uczy się współdziałania z młodymi.
W życiu cieszy ją możliwość tworzenia przestrzeni do poznawania się i wspólnego działania osób o różnym doświadczeniu życiowym.
W czasie wolnym odpoczywa w pracowni szkła oraz łapie dystans do siebie i świata biegając po kaszubskich pagórkach i lasach.

Skip to content