Pracownik Organizacji Pozarządowej

Sylwia Pająk-Figula

Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Seniorzy, Dzieci i młodzież

Pszczyna, śląskie, Edycja XII

O sobie

Od 2005 roku działająca na rzecz samorządu lokalnego.
Kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Pszczynie (2010-2016). Odpowiedzialna m.in. za pozyskiwanie i realizację inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, koordynację i przygotowanie programów strategicznych gminy w tym; Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna, Program Rewitalizacji.

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” (2010-2016). Stowarzyszenie współfinansowane z Programu LEADER. LGD działa od 2008r. na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. LGD jest stowarzyszeniem, które łączy podmioty gospodarcze, samorządy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego.

Od 2016 roku Kierownik Działu Marketingu Instytucji Kultury. Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

Od 2020 roku pracownik Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie. Osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i realizację projektów ze źródeł zewnętrznych

Największą pasją są ludzie i podróże.

Skip to content