Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

Tomasz Ignalski

Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Rozwój lokalny, Kultura, Seniorzy, Dzieci i młodzież

Chorzów, śląskie, Edycja IX

O sobie

Animator kultury, pedagog, Pomysłodawca i organizator projektów w przestrzeniach kultury i aktywizacji społecznej realizowanych na terenie Górnego Śląska.

Od 2002 roku dyrektor Miejskiego Domu Kultury BATORY w Chorzowie. Wcześniej związany z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Widowiskowo Sportowym SPODEK w Katowicach.

Twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu BLUESTRACJE (od 1995 roku). Założyciel i członek zarządów organizacji społecznych, m.in. Stowarzyszenia Wspomagania Twórczości i Rozwoju AKME, Polskiego Towarzystwa Kultury (2003-2007), Chorzowskiego Stowarzyszenia Dobrej Miłośników Muzyki. Współzałożyciel i członek zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Animatorów Kultury FORUM KRAKÓW oraz Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Trener i animator Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (do 2009). Aktywny muzyk, członek Stowarzyszenia ZAiKS.

Wybrane działania:

2007 – 2008 Współpraca w projekcie Equal „Nowa Huta – Nowa Szansa” – Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie (mainstreaming, powoływanie partnerstwa lokalnego, wdrażanie metody pracy manufaktur integracyjnych).

1010 – 2015 Pomysłodawca i organizator cyklu wydarzeń promujących zdrowy i zrównoważony trym życia „Slow Festiwal”.

2002 – 2015 – Współorganizator Interdyscyplinarnych sesji naukowych „Medium Mundi”.

2012 – Udział w zespole badawczym w ogólnopolskiego projektu pt. „Scenariusze Lokalnych Polityk Kultury”, w ramach programu finansowanego przez MKiDN.

2011 – 2015 Trener i animator programu „Dom Kultury Plus” – Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

2010 – 2015 – Wdrożenie autorskiego programu pracy domu kultury w Chorzowie jako centrum społecznościowego.

2014 – Pomysł i realizacja programu mikrograntów dla nieformalnych grup realizujących projekty w dziedzinie kultury i aktywizacji społecznej w Chorzowie „Drugi Obieg”.

Za swoje działania nagrodzony m.in. Laurem im. prof. Antoniego Gładysza dla animatorów kultury (2007), Nagrodą Prezydenta Miasta Chorzów w Dziedzinie Kultury (2010), Medalem Teodora Kalidego za działania na rzecz kultury (2010), tytułem „Przyjaciela Chatek” Stowarzyszenia Serce (2010), Statuetką Batorego za zasługi dla Liceum im. S. Batorego w Chorzowie (2006) oraz odznakami za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Związku Działkowców, Związku Chórów i Orkiestr, Stowarzyszenia „Wyspa”.

IX edycja Programu Liderzy PAFW.

Skip to content