Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala

Rozwój lokalny, Samorząd, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczosć, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Chrząstowice, Opolskie, Edycja II

O sobie

Pomysłodawca i założyciel Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w którym obecnie pełni funkcję Wiceprezesa.
Trener i doradca z zakresu m.in.: prawnych aspektów dotyczących III sektora, wolontariatu, zakładania i funkcjonowania organizacji.
Wykształcenie: pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną, ekonomia społeczna w trakcie studiów MBA w zakresie Przywództwo i Coaching oraz Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik programu International Visitor Leadership, Absolwent Szkoły Trenerów STOP, certyfikowany trener z zakresu Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych, certyfikowany specjalista ds. Funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych (program EURO – NGO) oraz wielu innych szkoleń.
Posiada doświadczenie w ocenie projektów jako ekspert zewnętrzny m.in w programach: FIO, PROO, ASOS, Obywatele dla Demokracji.
Był członkiem ciał dialogu m.in. zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Opola, Krajowego Forum Terytorialnego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Od ponad 20 lat związany z sektorem pozarządowym, autor artykułów z zakresu ekonomii społecznej, animacji oraz ewaluacji w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w administracji samorządowej jako pracownik Urzędu Miasta Opola oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Skip to content