Dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, Dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Prolog w Suwałkach.

Urszula Duda

Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Edukacja

Suwałki, Podlaskie, Edycja XII

O sobie

Od10 lat prowadzę Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Bajka” oraz Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy Prolog w Suwałkach. Jestem prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM”- klubu którego członkami są dzieci z niepełnosprawnością.

Tworzymy szkoły bez dzwonków, podręczników. Szyte na miarę i potrzeby naszych uczniów.

Tworzyłam Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych Razem, Aktywnie działam w Podlaskim Stowarzyszeniu Terapeutów. Współpracuję z CWOP Centrum Trójki gdzie spotykam się z innymi organizacjami aby działać na rzecz mieszkańców Suwałk i nie tylko:)

Jestem członkiem zarządu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.

Reprezentuję Suwałki w Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

Głównym celem mojej działalności jest prowadzenie szkół, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, akcje mające na celu uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest integracja oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej. Organizuję spotkania, konferencje na temat autyzmu, kampanie na rzecz osób z dysfunkcjami. Integruję środowiska nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Jestem nauczycielem języka polskiego oraz geografii z pasji i wykształcenia (w tej kolejności).

Uwielbiam ludzi, a w dalszej kolejności sport, literaturę, psychologię. Jestem ławnikiem w Sadzie Okręgowym.

Nie lubię „stać w miejscu” bo jeżeli może ktoś to mogę i ja!

Skip to content