Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Wiesław Ordon

Rozwój lokalny, Samorząd, Edukacja, Kultura, Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież

Nowa Dęba, Edycja III

O sobie

Jestem Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba. Od 1990 roku jestem zaangażowany w działalność na rzecz swojej wsi (Nowa Dęba) i regionu (podkarpackie). Problematyka, którą się zajmuję, to przede wszystkim integracja społeczności wiejskiej, kultywowanie lokalnych tradycji i animacja kulturalna, wspieranie rozwoju, w tym szczególnie rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Przez osiem lat pracowałem w szkole podstawowej w Nowej Dębie, najpierw jako nauczyciel, następnie przez 3 lata jako wicedyrektor szkoły. Byłem opiekunem Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1990-1996 pełniłem funkcję radnego Rady Miejskiej w Nowej Dębie, w tym przez 2 lata byłem członkiem Zarządu Miasta i Gminy. Od 1996 r. do 2006 r. sprawowałem funkcję sekretarza gminy Nowa Dęba, odpowiadając m.in. za opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy.
Aktywnie działam na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Koordynowałem Program Partnerstwa dla Samorządu Gminnego (LGPP) i program „Przejrzysta Gmina”. Przez 12 lat Przewodniczyłem Radzie Redakcyjnej i byłem redaktorem naczelnym „Naszych Spraw”. Jestem członkiem kilku stowarzyszeń i współtwórcą Towarzystwa Włościańskiego „ŁUGI”. Zostałem wybrany w poczet Zarządu Stowarzyszenia Lasowiackiej Grupy Działania i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities”. Związany ponadto z organizacjami: Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Wsparcie”, Ludowy Klub Sportowy, Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Skip to content