Fundacja szkoła liderów

Wojciech Tomkiewicz

Turystyka i promocja regionu, Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością, Przestrzeń miejska i urbanistyka, Rozwój lokalny, Samorząd, Sport i promocja zdrowia, Edukacja, Kultura

Jedlicze, Podkarpackie, Edycja III

O sobie

Po raz pierwszy z działalnością organizacji pozarządowej zetknąłem się w roku 1994. Wtedy zaangażowałem się w czynną działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Chybiu (Śląsk Cieszyński), uczestnicząc w charakterze opiekuna osób niepełnosprawnych w corocznych turnusach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowanych przez Stowarzyszenie. Pracę wolontariusza z osobami niepełnosprawnymi kontynuuję do dnia dzisiejszego. Od roku 2005 współorganizuję coroczne pobyty grup dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy w Polsce. Stało się to możliwe dzięki podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem MŁODE ŁABĘDZIE w Czortkowie, prowadzącym dzienną placówkę opiekuńczą dla osób niepełnosprawnych w tym mieście. Na bieżąco staram się organizować zarówno akcje charytatywne dla polonii ukraińskiej w Czortkowie, angażując w nie licznych wolontariuszy w swoim środowisku, jak też wspólną wymianę młodzieży i dorosłych, chcących utrzymywać więzi z rodakami na wschodzie Europy. W roku 2003 m.in. z mojej inicjatywy powstało Stowarzyszenie REGIONALIZM w Korczynie, którego do dzisiaj jestem prezesem. Stowarzyszenie to od początku istnienia jest organizatorem Przeglądu Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA w Korczynie z udziałem ok. 450 artystów ludowych z regionu Podkarpacia oraz innych ważnych wydarzeń, mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Także w życiu zawodowym mam okazję realizować wiele swoich pasji. Od 2003 roku kieruję Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korczynie. W roku 2008 jestem ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, powołanym do oceny merytorycznej wniosków w programie współpracy transgranicznej INTERREG Polska – Republika Słowacka.

W roku 2010 wystarwowałem w wyborach do Rady Powiatu Krośnieńskiego i uzyskałem mandat radnego w kadencji 2010 – 2014.
Obecnie pełnię także funkcję wiceprezesa Czarnorzecko Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.

Skip to content