Milejów

Wojciech Władysław Zgoliński

Rozwój lokalny, Kultura, Dzieci i młodzież, Praca z osobami chorymi i z niepełnosprawnością

Milejów, Edycja II

O sobie

Moja działalność społeczna skupiona jest wokół Stowarzyszenia „Łańcuchów” – Stowarzyszenia Wspierania Działalnośći Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie „Zostało ono utworzone w 2002 roku przez grupę osób, którym zależało na rozwoju placówki. Rozpoczęliśmy od organizowania imprez dla mieszkańców wsi, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wspomagania życia szkoły. Szybko jednak nasze działania zaczęły obejmować środowisko gminy Milejów, a potem wykraczać daleko poza jej granice. W 2005 roku nawiązaliśmy kontakt z sierocińcem w Starej Zburiwce na Ukrainie. Wzajemne kontakty polegają na wymianie doświadczeń w pracy pedagogicznej i – co jest najważniejsze – na wizytach dzieci i i młodzieży ma Ukrainie i w Polsce. W czasie tych wizyt dzieci wspólnie poznają zagadnienia ekologii, zgłębiają tajemnice wiedzy informatycznej czy też poznają zasady funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym. Oczywiście wielka rolę odgrywają tu wzajemne kontakty i nawiązywane przyjaźnie. Ważne jest też poznawanie przez dzieci tradycji, kultury i walorów przyrodniczych naszych krajów. W następnym roku spróbowaliśmy także rozszerzać współpracę międzynarodową o ośrodki w Białorusi, a w naszym środowisku – m.in. pracę z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez współpracę w organizowaniu klas integracyjnych w szkole w Łańcuchowie. Ten obszar pracy daje wiele satysfakcji i zadowolenia. W 2009 roku nasze Stowarzyszenie uzyskało status OOP. Zmieniliśmy nazwę na Stowarzyszenie ŁAŃCUCHÓW. W czasie tej pracy dużą rolę odgrywa ciągłe wzbogacanie swoich umiejętności i kwalifikacji. Pomocne jest więc uczestnictwo w kursach i szkoleniach przyswajających zagadnienia NGO. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć w Szkole Liderów już teraz okazują się bardzo pomocne. Znajomość zagadnień pracy w środowisku lokalnym czy też właściwe odczytywanie intencji osoby, z którą się komunikuję to ważne elementy pracy społecznika. Pomocne jest też dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami. Wymiana informacji o kłopotach, sukcesach czy możliwościach rozwojowych bardzo w pracy pomaga.

Skip to content