Samorząd, kultura, edukacja, sport, zdrowie, pomoc społeczna.

Zbigniew Moskal

Sport i promocja zdrowia, Edukacja, Kultura, Pomoc społeczna, Samorząd

Górka, Małopolskie, Edycja XVI

O sobie

Mieszkam w Górce – małej miejscowości w województwie małopolskim. Mam żonę oraz dwójkę dzieci. Od dwóch lat pełnię funkcję wójta w gminie Szczurowa. Wcześniej, przez osiem lat byłem radnym gminy.
W mojej działalności samorządowej zawsze kieruję się dobrem mieszkańców i podejmuję wiele działań nakierowanych na wszechstronny rozwój gminy.
Organizuję i angażuję się w wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych. Należę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce, w której przez wiele lat pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jestem czynnym honorowym krwiodawcą – członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy Szczurowa. W związku z udziałem w misji pokojowej w Bośni i Hercegowinie, jestem weteranem działań poza granicami państwa.
W wolnym czasie rekreacyjnie uprawiam sport, szczególnie lubię jazdę na rowerze.

Skip to content