NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY: Hybrydowa wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. dla Absolwentów Programu Liderzy PAFW w ramach International Visitor Leadership Program

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym uczestników  

Wizyta studyjna absolwentów Programu Liderzy PAFW zaplanowana na 2020 rok miała być czternastym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w ramach współpracy Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Ambasadą USA w Polsce. Ze względu na utrzymującą się sytuację pandemiczną na całym świecie, wizyta zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym – pierwsza część on-line odbędzie się w dniach 4-16 maja 2021 (8-10 spotkań, w godzinach popołudniowych). Druga część – wyjazdowa, odbędzie się, kiedy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

Uczestnikami i uczestniczkami wizyty będzie 10 osób wyłonionych w naborze na początku 2020 oraz dodatkowych 5 osób, wyłonionych w naborze uzupełniającym w kwietniu 2021. 

PROGRAM WIZYTY                

Tematem wiodącym wizyty jest: FUNDRAISING i inne źródło finansowanie organizacji pozarządowych. 

Lider wyznacza wizję, angażuje ludzi do działania i wprowadza zmianę – niemal zawsze jednak do wprowadzania zmiany potrzebne są pieniądze. Zabezpieczenie finansowe działań społecznych stanowi poważne wyzwanie dla większości liderów organizacji pozarządowych. 

Wedle raportu o kondycji organizacji pozarządowych (Klon-Jawor 2018) 70% polskich NGO boryka się z trudnościami w zdobywaniu pieniędzy lub sprzętu, niemal połowa  z nich nie ma zabezpieczonych środków finansowych na więcej niż 6 miesięcy. 34% NGO korzysta głównie z wsparcia samorządu, a tylko 4% polskich organizacji ma zespół fundraisingowy. Tymczasem jak pokazuje raport, im bardziej zróżnicowane źródła finansowania, tym większy przeciętny roczny budżet organizacji.  Dodatkowo, można wśród NGO w Polsce są bardzo zróżnicowane- te duże radzą sobie finansowo, niewielkie niemal nie mają budżetu, co skutkuje rozłamem społeczności.  W USA ponad połowa budżetu pochodzi z opłat, a organizacje konkurują z biznesem w obszarze dostarczania usług społecznych. 

Poszerzenie palety możliwości pozyskiwania funduszy o rozwiązania stosowane w USA pozwoli na wzmocnienie całego sektora i ugruntowanie zmian, które są efektem działań liderów oraz zwiększenie ich stabilności i niezależności. 

Sprawdzone rozwiązania z USA będą służyły poszerzeniu horyzontów uczestników wizyty oraz dawały inspirację do podjęcia konkretnych działań wzmacniających lokalną społeczność. Część z nich zapewne uda się przenieść bezpośrednio na grunt Polski i tym samym przygotować społeczności lokalne na stojące przed nimi wyzwania. 

Organizatorzy wizyty wezmą pod uwagę następujące tematy przy układaniu agendy: 

 • Fundarising, kampanie fundraisingowe; 
 • Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z darczyńcami indywidualnymi; 
 • Współpraca z biznesem (corporate giving); 
 • Crowdfunding; 
 • Przykłady działań społecznych i kulturalnych  finansowanych z różnych źródeł – od działalności gospodarczej, CSR, wsparcia indywidualnych darczyńców, po dotacje od samorządu (np. budżet partycypacyjny) i środki rządowe; 
 • Polityka, możliwości i rozwiązania prawne finansowania działań społecznych w USA ( w tym prawo podatkowe); 
 • Rola i znaczenie wolontariatu w społeczeństwie amerykańskim w kontekście finansowania działań organizacji pozarządowych; 
 • Spotkania z przedstawicielami społeczności, organizacji i instytucji, zajmujących się pozyskiwaniem środków. 

Cele wizyty:  

Zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników dot. finansowanie działań społecznych; 

 • Zdobycie przez uczestników nowych doświadczeń, pomysłów i inspiracji do działań fundraisingowych w swoich środowiskach i organizacjach; 
 • Transfer zdobytej wiedzy i zastosowanie jej w działaniach uczestników; 
 • Wzmocnienie efektywności działań uczestników na rzecz angażowania się we wspólnotę ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii; 
 • Nawiązanie po wizycie trwałych kontaktów z organizacjami/instytucjami/osobami z USA działającymi w obszarze zbieżnym z obszarem działania lidera. 

 Cele dodatkowe: 

 • Poznanie przez uczestników kultury Stanów Zjednoczonych; 
 • Rozwój osobisty oraz zdobycie motywacji i energii do dalszych działań; 
 • Wzbudzenie motywacji do nawiązywania kontaktów i podejmowania działań międzynarodowych. 

TERMINY 

Część wirtualna – 4-16 maja 2021 r. 

Cześć wyjazdowa – termin zostanie podany, kiedy tylko będzie to możliwe. 

 KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Wyjazd jest skierowany do absolwentów i tutorów Programu Liderzy PAFW, którzy są liderami w organizacjach pozarządowych (choć na co dzień mogą wykonywać różne zawody), którzy: 

 • prowadzą i angażują się w konkretne i efektywne działania w obszarze poprawiania jakości życia w społecznościach lokalnych; 
 • są reprezentantami organizacji pozarządowych w różnych obszarach działania (w szczególności działających w obszarze praw człowieka, demokracji czy praworządności); 
 • mają pomysł i motywację do przeniesienia zdobytych doświadczeń i wiedzy na grunt swoich działań w Polsce; 

 W wizycie weźmie udział 15 osób, w tym możliwy jest udział max. dwóch tutorów/tutorek. 

Osoby, które uczestniczyły w zorganizowanych do tej pory wizytach studyjnych do USA, nie mogą ponownie aplikować. Ponadto, chętni do udziału w programie muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa amerykańskiego. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Zgłoszenie następuje poprzez: 

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej (LINK) wraz z CV do 13 kwietnia 2021 do godz. 12:00 na adres:agata.gajda@szkola-liderow.pl (w temacie wpisując „wizyta studyjna USA 2021”) 
 • zaktualizowanie i uzupełnienie w całości swojego profilu na stronie liderzy.pl (osoby, które nie pamiętają danych do zalogowania się, proszę o kontakt). 

SPOSÓB WYBORU UCZESTNIKÓW NABORU UZUPEŁNIAJACEGO 

Z nadesłanych ankiet zgłoszeniowych w naborze uzupełniającym Zespół Programu Liderzy PAFW oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wybiorą 10 kandydatów do udziału w wizycie. Lista kandydatur zostanie przedstawiona Ambasadzie USA, z udziałem której nominowanych zostanie 5 nowych uczestników wizyty. Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane po zatwierdzeniu przez Departament Stanu listy uczestników nominowanych przez Ambasadę. W wizycie udział weźmie 15 osób – 10 z naboru w 2020 roku a 5 z naboru uzupełniającego. 

Przy wyborze uczestników wizyty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 • istotne działania w obszarze wdrażania nowych rozwiązań na rzecz rozwoju i budowania dialogu w społecznościach lokalnych; 
 • motywacja i pomysł na zastosowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w działaniach podejmowanych w środowisku lokalnym po powrocie do Polski; 
 • jasna i konkretna wizja wykorzystania wyjazdu w swoim rozwoju liderskim; 
 • sposób przekazania zdobytej wiedzy i doświadczeń szerszej grupie odbiorców w swoim środowisku lokalnym; 
 • inne sukcesy w działalności społeczno-publicznej; 
 • uzupełnienie profilu na stornie Programu Liderzy PAFW. 

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim nie jest warunkiem uczestnictwa w wizycie. 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW WIZYTY STUDYJNEJ W USA 

 • pełny udział w części wirtualnej wizyty 
 • udział w spotkaniu przygotowującym do wizyty (termin zostanie ustalony wspólnie z grupą); 
 • dostosowanie do terminu części wyjazdowej: ze względu na wyjątkowość oferty, a także szczebel, na którym jest ona przygotowywana, nie będzie możliwa rezygnacja po ogłoszeniu wyników rekrutacji; z tego też względu bardzo prosimy o rzetelne rozważenie swoich możliwości czasowych i dostosowanie się do terminu wizyty, który zostanie wyznaczony przez Departament Stanu; 
 • przeprowadzenie po wizycie konkretnego działania, pozwalającego na wykorzystanie nabytej wiedzy przez szerszy krąg odbiorców w społeczności lokalnej – samodzielnie lub z udziałem innych uczestników wizyty; 
 • przygotowanie opisu/prezentacji z wizyty na spotkanie podsumowujące; 
 • udział w spotkaniu podsumowującym wizytę (termin zostanie ustalony wspólnie z grupą). 
 • chęć przyszłej współpracy w ramach działań absolwentów Programu Liderzy PAFW oraz/lub projektów inicjowanych przez Ambasadę USA. 

WAŻNE: 

Jako uczestnik amerykańskiego programu rządowego sponsorowanego przez Departament Stanu do dwóch lat po zakończeniu programu IVLP nie można przebywać na terenie USA ze statusem ‘immigrant’ (stały pobyt, podwójne obywatelstwo lub zielona karta), ‘temporary worker’ na wizie H lub ‘intracompany transferee’ na wizie L (np. transfer w ramach tej samej firmy/instytucji/organizacji do U.S.A.). Klauzula ta nie zamyka drogi do podróży po USA na wizie B1/B2 w przeciągu dwóch lat po zakończeniu programu IVLP. Prosimy mieć na uwadze tę klauzulę, godząc się na udział w programie i planując kolejne podróże do USA. 

Wszystkich informacji o wizycie udziela Agata Gajda, email: agata.gajda@szkola-liderow.pl

Skip to content