Oferta dla sieci absolwentów i absolwentek

Pracujemy z absolwentami wszystkich edycji Programu, wspierając ich w osiąganiu liderskich pozycji w ich środowiskach; w tworzeniu silnych zespołów i stabilnych, dojrzałych instytucji; w rozwijaniu nowych, skutecznych rozwiązań istotnych problemów społecznych. 

Sieć

Do sieci Alumnów ponad 700 osób z całej Polski: przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, szefów klubów, świetlic, grup nieformalnych, szkół, bibliotek, domów kultury. Zmieniają swoje lokalne środowiska, działają na rzecz kultury, zwalczają bezrobocie, promują aktywność obywatelską,  przeciwdziałają dyskryminacji, prowadzą ważne lokalnie instytucje.

Podtrzymujemy więzi, które między nimi powstały, ułatwiamy im wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy, dzięki czemu powstają unikalne inicjatywy społeczne.

Dzielimy się wiedzą i osiągnięciami przez newsletter.

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich pozawala na realizację wydarzeń, w których nasi Absolwenci są ekspertami.

Podczas organizowanych przez siebie wizyt studyjnych, dzielą się z innymi swoimi osiągnięciami.

Świętem wszystkich absolwentów jest coroczny Zlot.

Wsparcie i rozwój

Stosujemy szeroki wachlarz narzędzi wsparcia i rozwoju, odpowiadający na indywidualne potrzeby naszych Absolwentów i Absolwentek, takich jak:

  • International Visitor Leadership Program (IVLP) - 10-dniowa wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych organizowana przez Departamant Stanu USA
  • wsparcie indywidualne ZGŁOSZENIA
  • wsparcie dla lidera i zespołu
  • program Dwa sektory - Jedna wizja, prowadzony we współpracy z PwC, coaching przedstawicieli biznesu dla przedstawicieli III sektora
  • warsztaty, szkolenia
  • program dla osób kandydujących i już działających w samorządzie
  • grupy superwizyjne