Oferta dla sieci absolwentów i absolwentek

Pracujemy z absolwentami wszystkich edycji Programu, wspierając ich w osiąganiu liderskich pozycji w ich środowiskach; w tworzeniu silnych zespołów i stabilnych, dojrzałych instytucji; w rozwijaniu nowych, skutecznych rozwiązań istotnych problemów społecznych. Wszystkie szczegółowe informacje o ofercie znajdziecie w FOLDERZE i OPISIE NARZĘDZI.

Harmonogram 2018/2019

Działanie

Termin

Przeczytaj

1.     Fundusz Inicjatyw Absolwenckich (FIA)

Realizacja: 01.11.2018-30.05.2019

MATERIAŁY Z FIA

RELACJA

2.     Warsztat kompetencyjny – „Kolejny krok w rozwoju”

5-6.10.2018

Zapraszamy!
3.     Wsparcie indywidualne dla alumnów (3-miesięczny tutoring, porady)

Nabór ciągły 

Wywiady z naszymi tutorami:

link

link

4.     „Dwa sektory, jedna wizja” program z PwC

https://liderzy.pl/blog/piotr-todys-ciagle-nowe-rzeczy/

INFO

5.     Warsztaty samorządowe na początek nowej kadencji

Początek grudnia 2018

Marzec, maj, listopad 2019

RELACJA

6.     Liderski Open Space

1-2.03.2019

Szczegóły wkrótce - rezerwujcie datę!

7.     Wizyty studyjne

Nabór wniosków – styczeń/luty 2019

Realizacja wizyt -  marzec-kwiecień 2019

Przykłady wizyty studyjnych:

Płużnica

Ekonomia społeczna

Samorząd

Suwałki

Klembów

8.      International Visitor Leadership Program

Maj 2019

10 rocznica IVLP

9.     Seminarium samorządowe

24-25.05.2019

Link

10.    ZLOT

15-16.06.2019

Relacja z ostatniego Zlotu

11.  Newsletter Programu ALUMNI

Co miesiąc

Sprawdzajcie maile

Sieć

Do sieci Alumnów należy 620 osób z całej Polski: przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, szefów klubów, świetlic, grup nieformalnych, szkół, bibliotek, domów kultury. Zmieniają swoje lokalne środowiska, działają na rzecz kultury, zwalczają bezrobocie, promują aktywność obywatelską,  przeciwdziałają dyskryminacji, prowadzą ważne lokalnie instytucje.

Podtrzymujemy więzi, które między nimi powstały, ułatwiamy im wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy, dzięki czemu powstają unikalne inicjatywy społeczne.

Dzielimy się wiedzą i osiągnięciami przez newsletter.

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich pozawala na realizację wydarzeń, w których nasi Absolwenci są ekspertami.

Podczas organizowanych przez siebie wizyt studyjnych, dzielą się z innymi swoimi osiągnięciami.

Świętem wszystkich absolwentów jest coroczny Zlot.

Wsparcie indywidualne dla alumnów

Cel:

Indywidualne wsparcie dla absolwentów i absolwentek, którzy znajdują się w obliczu wyzwania w swojej pracy liderskiej i potrzebują wsparcia np. w sytuacji:

 • Zmiany sytuacji życiowej i liderskiej
 • Podjęcia się nowej roli liderskiej
 • Konieczności podjęcia trudnych decyzji
 • Kryzysu w organizacji
 • Konfliktu lub trudnej sytuacji w zespole
 • Potrzeby planowania strategicznego, wytyczania wizji i celów

Kto może aplikować?

Absolwenci wszystkich dotychczasowych edycji, czyli osoby, które z sukcesem ukończyły roczny Program i otrzymały dyplom. Liczba złożonych aplikacji przez każdego z absolwentów i absolwentek jest nieograniczona. 

Forma wsparcia

 • Tutoring dla alumnów - Tutor/tutorka spotyka się 3 razy z alumnem w miejscu jego pracy liderskiej (umówionym z alumnem). Każde spotkanie trwa ok. 2 h. Rekomendowana częstotliwość spotkań - raz na miesiąc.
 • Inne formy - w zależności od potrzeb.

Procedura:

Aby otrzymać wsparcie w postaci Wsparcia indywidualengo dla Alumnów należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: LINK.
 2. Po zaakceptowaniu formularza i pozytywnym wyniku zgłoszenia odbyć rozmowę wstępną z zespołem Programu.
 3. Umówić się i odbyć spotkania ze wskazanym przez zespół ekspertem/tutorem/tutorką.
 4. Przesłać formularz Sprawozdania Liderskiego z Wsparcia indywidualnego dla Alumnów.
 5. Ekspert/Tutor/tutorka także przesyła sprawozdanie po zakończeniu spotkań.

Kryteria oceny zgłoszeń:

 • Dostarczenie wypełnionego formularza
 • Staranność wypełnienia formularza
 • Klarowne określeniu potrzeby wynikającej z wyzwań liderskich
 • Klarowne określeniu celów rozwojowych
 • Wskazane cele rozwojowe są możliwe do osiągnięcia w trakcie 3 spotkań

Zgłoszenia są przyjmowane w trybie ciągłym. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez osobę koordynującą sieć Alumnów i osobę odpowiedzialną za superwizję tutorów w Programie. O decyzji albo konieczności uzupełnienia formularza wnioskujacy zostanie poinformowany w ciągu max. 14 dni od daty dostarczenia formularza. W ciągu jednego roku finansowego roku (od lipca roku bieżącego do 30 czerwca roku następnego) zostanie przyznanych 5 pakietów wsparcia - przyznane w danym roku muszą się zakończyć i sprawozdać do 30 czerwca.

Wsparcie i rozwój

Stosujemy szeroki wachlarz narzędzi wsparcia i rozwoju, odpowiadający na indywidualne potrzeby naszych Absolwentów i Absolwentek, takich jak:

 • International Visitor Leadership Program (IVLP) - 10-dniowa wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych organizowana przez Departamant Stanu USA
 • wsparcie indywidualne (więcej informacji poniżej)
 • program Dwa sektory - Jedna wizja, prowadzony we współpracy z PwC, coaching przedstawicieli biznesu dla przedstawicieli III sektora
 • warsztaty, szkolenia
 • program dla osób kandydujących i już działających w samorządzie