Po I zjeździe XVIII edycji

Sześćdziesiąt osób, liderek, liderów, tutorek i tutorów, zaczęło swoją przygodę rozwojową w XVIII edycji programu Liderzy PAFW. Istotą Programu jest wzmocnienie liderek, liderów we wprowadzaniu zmian w lokalnych społecznościach, w odpowiedzi na potrzeby mieszkanek, mieszkańców i w relacji z nimi. Uczestniczki, uczestnicy, wykorzystując zaproponowane szkolenia, spotkania z ekspertkami, ekspertami, debaty, tutoring i wzajemne relacje, stanęły, stanęli na początku drogi, która ma je, ich doprowadzić do świadomego przywództwa, odpowiadającego na wyzwania współczesnego świata, dzielącego się zarówno wizją jak i odpowiedzialnością.

Pierwszy stacjonarny pięciodniowy zjazd XVIII edycji Programu Liderzy PAFW odbył się w dniach 20-24 września 2022 roku w Falentach pod Warszawą. W zjeździe uczestniczyło 46 liderek i liderów z całej Polski, 14 tutorek i tutorów oraz zaproszeni goście, trenerzy i prelegenci oraz przedstawiciele PAFW.

Inauguracja XVIII edycji Programu Liderzy PAFW odbyła się on-line w czerwcu. Wrześniowy zjazd był okazją do spotkania się na żywo wszystkich uczestników Programu. Tematem przewodnim I zjazdu była “Samoświadomość liderska”. Przez pięć dni uczestnicy koncentrowali się na sobie, przyglądając się jakimi są liderami. Program zjazdu wypełniony był warsztatami, spotkaniami, wystąpieniami, które stwarzały możliwość doświadczania, bycia razem, poznawania siebie i innych.

Pierwszy dzień rozpoczął się od wspólnego zapoznania, integracji oraz warsztatu z informacji zwrotnej. We wtorek uczestników przywitał Radek Jasiński -Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest fundatorem i partnerem programu.

Zespół Programu Liderzy PAFW z Fundacji Szkoła Liderów przedstawił ogólne założenia programu odpowiadając na pytania uczestników i uczestniczek. Wtorkowy wieczór rozpoczął także cykl prezentacji uczestników w formie pecha-kucha (czytaj: peczakcza). 

Drugi dzień zjazdu w całości poświęcony był outdoorowej pracy warsztatowej– “Lider w zespole– outdoor”. Dla uczestników udział w proponowanych ćwiczeniach stał się okazją do doświadczenie siebie w różnych rolach liderskich. 

Trzeciego dnia zjazdu odbył się warsztat z wprowadzenia do przywództwa oraz warsztat debatancki, który poprowadzili Agata Gajda i Łukasz Słoniowski, przygotowując tym samym osoby liderskie do poprowadzenia debaty oksfordzkiej. Tutorzy tego dnia pracowali na oddzielnym warsztacie tutorskim, prowadzonym przez Agnieszkę Szelągowską – szefową Programu Liderzy PAFW.
Wieczorem w ramach prezentacji pecha-kucha, była okazja poznać kolejnych liderów i liderki z XVIII edycji. W wieczorze integracyjnym brał udział Mirek Czyżewski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Piątek – kolejny już dzień zjazdu przyniósł spotkania z absolwentami Programu – uczestnicy aktualnej edycji mieli okazję posłuchać opowieści liderskich na temat “Drogi do liderskiej samoświadomości”. Iza Sopalska-Rybak, absolwentka XV edycji Programu Liderzy PAFW dzieliła się swoją historią pracy liderskiej oraz budowania zespołu w Fundacji Kulawa Warszawa. Jakub Kochowicz, absolwent IX edycji Programu Liderzy PAFW opowiedział swoją historię z perspektywy wójta, samorządowca, lokalnego działacza w gminie Lisewo w województwie kujawsko-pomorskim. 

Czwartego dnia zjazdu rozpoczął się warsztat z planowania własnego rozwoju – uczestnicy i uczestniczki pracowali w 4 grupach wraz ze swoimi tutorami nad celami liderskimi, jakie postawili przed sobą zgłaszając się do programu. Tradycyjnie już debata oksfordzka odbyła się w piątkowy wieczór. Hipoteza tej debaty brzmiała “Planowanie długoterminowe/długofalowe w dzisiejszych czasach nie ma sensu.” Była to okazja do formułowania argumentów, uczenia się prowadzenia merytorycznej debaty.

Ostatni dzień zjazdu był czasem dalszej pracy grup rozwojowych. W sobotę popołudniu odbyło się wspólne zakończenie I zjazdu XVIII edycji Programu Liderzy PAFW pełne energii, wdzięczności oraz poczucia uczestniczenia we wspaniałej przygodzie rozwojowej.

Link do albumu zdjęć na facebooku

Skip to content