Liderzy PAFW

Geneza programu

Program Liderzy PAFW to program rozwojowy dla liderek i liderów lokalnych w Polsce. Od 2004 wzięło w nim udział niemal 800 osób, a wśród nich sołtysi, aktywistki, dyrektorki instytucji kultury, prezesi organizacji pozarządowych, wójtowie i burmistrzynie.

Program istnieje dzięki współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Szkoła Liderów. Od 18 lat wyszukujemy osoby, które działają na rzecz swoich społeczności, mają potencjał i doświadczenie liderskie – dokonały zmiany w środowisku i chcą dalej zmieniać świat wokół siebie zgodnie ze swoimi wartościami; mają zespół ludzi, który ich wspiera w osiąganiu celów, są świadome swoich mocnych i słabszych stron i chcą się rozwijać.

Fundator
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Rozpoczęła działalność w 2000 roku z podwójną misją: umacniania efektów polskiej transformacji oraz dzielenia się doświadczeniami Polski z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce Fundacja postanowiła koncentrować się na tych grupach społecznych, które wymagały szczególnego wsparcia w procesie transformacji, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Stąd też działalność krajowa Fundacji skupiła się na dwóch głównych kwestiach: wyrównywaniu szans edukacyjnych i poprawie jakości oświaty oraz wspieraniu lokalnych społeczności oraz podejmowanych w ich ramach inicjatyw obywatelskich.

Obecnie PAFW osiąga swoje cele poprzez 20 programów realizowanych w trzech obszarach tematycznych: edukacji, rozwoju społeczności lokalnych i dzielenia się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji. Fundacja od początku tak kształtuje swoje programy, aby wzajemnie się wzmacniały i uzupełniały, a ich efekty były długofalowe. Dużą wagę przywiązuje do tego, by wspierane w ramach programów projekty miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez Fundację. Szczególną wagę przywiązuje do pracy z lokalnymi liderami.

Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoją działalność 254,5 mln USD, a zarazem pozyskała na rzecz fundacyjnych programów ponad 276 mln USD z innych źródeł.

Realizator
Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego

Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego istnieje od 1994 roku. Jej misją jest kształcenie liderów i liderek życia publicznego – politycznego i społecznego, działających w organizacjach pozarządowych, w samorządzie terytorialnym, w partiach politycznych, ruchach społecznych, instytucjach publicznych. Podstawą działania Fundacji jest przekonanie, że odpowiedzialni, kierujący się wartościami i skuteczni liderzy są Polsce niezwykle potrzebni. Przez niemal 30 lat, Fundacja tworzy programy liderskie rozwojowe: Szkołę Liderów Politycznych, program Liderzy PAFW, skierowany do liderów lokalnych, Szkołę Liderów Miast i programy dla liderów Warszawy. Wszystkie je łączy to, że są miejscem spotkania osób o różnorodnych wartościach, reprezentujących różne opcje polityczne, światopoglądy, sektory i branże. W ich trakcie uczestnicy rozwijają przywódcze kompetencje, wzmacniają umiejętności zarządzania zmianą, komunikacji, angażowania zwolenników, wywierania wpływu. Spośród ponad 5 tysięcy absolwentów programów Fundacji, połowa pozostaje w kontakcie tworząc żywą, wspierającą się sieć absolwentów. W realizacji celów Fundacja współpracuje z partnerami z sektora pozarządowego, publicznego i biznesowego.

Program

Liderzy PAFW

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to program dla aktywnych uczestników projektów finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundacji Wolności, realizowany przez Szkołę Liderów. Oferuje kompleksowy system wsparcia i rozwoju liderów i liderek, działających na rzecz swojego lokalnego środowiska lub istotnej zmiany społecznej.

Potencjalni liderzy są wszędzie. My potrafimy ich odnaleźć i wesprzećprof. Zbigniew A. Pełczyński, założyciel Szkoły Liderów (zm. 22 czerwca 2021 roku).

Ten program daje rzeczywistą siłę. Ta siła ma trzy źródła – pierwsze to uświadomienie sobie własnego potencjału, drugie – spotkanie z innymi ludźmi, którzy w podobny sposób zmieniają rzeczywistość, trzecie – długofalowe wsparcie programu.

Katarzyna Czayka-Chełmińska, Fundacja Szkoła Liderów

ROZWÓJ LIDERSKI

Przebieg programu

Program trwa przez 12 miesięcy. W tym czasie liderzy i liderki spotykają się na inauguracji, a następnie na 4 zjazdach szkoleniowych, a dodatkowo pracują indywidualnie z tutorem lub tutorką. Udział w programie pozwala na rozwinięcie kompetencji liderskich w oparciu o model przywództwa, wypracowany i sprawdzony w kolejnych edycjach. Liderzy i liderki mają także wsparcie w przygotowaniu swojego planu rozwoju na kolejne lata, a po ukończeniu programu uzyskują dostęp do bogatej oferty dla alumnów, m.in. wizyt studyjnych, warsztatów czy corocznego zlotu absolwentów.
Harmonogram nowej, XX edycji znajduje się tu.

Szkolenia

Na czterech zjazdach szkoleniowych nauczysz się, jak jeszcze skuteczniej angażować ludzi wokół swoich celów i wzmacniać swój wpływ w środowisku, zarządzać zespołem i utrzymywać jego motywację, budować dialog tam, gdzie inni widzą tylko konflikt. Pomożemy Ci sformułować swoją wizję zmiany i stworzyć plan, który do niej doprowadzi. Weźmiesz udział w debatach, symulacjach, grach, spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Kalendarz szkoleń dostępny jest tutaj.

Indywidualny tutoring

Przez 12 miesięcy będziesz pracować z tutorem lub tutorką – osobą, która będzie Twoim opiekunem i doradcą. Tutor co miesiąc przyjedzie do Ciebie na spotkanie. Pomoże Ci określić, czego jako lider najbardziej potrzebujesz. Opracujesz swój plan rozwoju, który zrealizujesz w trakcie trwania programu. A tuż przed jego zakończeniem opracujecie wspólnie Indywidualną Ścieżkę Rozwoju na kolejne 3 lata. To unikatowa i zupełnie wyjątkowa forma pracy nad swoim rozwojem.

Wymiana doświadczeń i nowe kontakty

Znajdziesz się w grupie ludzi, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami, poznasz ich inspirujące historie. Podczas warsztatów i spotkań będziecie dyskutować, poznawać swoje poglądy i sposoby działania, wspólnie rozwiązywać problemy. Różnorodność osób w grupie pozwoli Ci skonfrontować się z różnicami i uczyć się czerpać z nich prawdziwą siłę. To wspólne doświadczenie spaja ludzi, w sieci absolwenckiej jest niemal 800 osób i z każdym rokiem ta liczba rośnie.

Program Absolwencki

Po zakończonej edycji programu i opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, znajdziesz się w gronie absolwentów. Będziesz miał możliwość spotykać się z liderami na zlotach, warsztatach, spotkaniach regionalnych oraz uczestniczyć w wizytach studyjnych w miejscach działania innych liderów. Będziesz mogła skorzystać z różnych narzędzi wsparcia i razem z innymi alumnami zrealizować wspólne inicjatywy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Skip to content