Kto Tworzy Program Liderzy PAFW

Założyciel Szkoły Liderów, profesor Oksfordu, Zbigniew A. Pełczyński powtarza, że „potencjalni liderzy są wszędzie. My potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć”. W programie Liderzy PAFW od 16 lat robimy to wspólnie – Fundacja Szkoła Liderów i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności .

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.

Od 20 lat Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w trzech obszarach tematycznych:

  • inicjatywy w zakresie edukacji
  • rozwój społeczności lokalnych
  • dzielenie się polskimi doświadczeniami w transformacji

W Polsce programy PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Działalność Fundacji jest finansowana z przychodów funduszu wieczystego, którego źródło stanowią środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; PAFP przekazał Fundacji 255 mln USD. Od roku 2000, z wypracowanych przychodów, Fundacja przeznaczyła na realizację swoich celów programowych ponad 169 mln USD.W tym czasie w ramach 36 programów sfinansowano prawie 29 tys. stypendiów, blisko 15 tys. projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 100 tys. nauczycieli, a także dla 28 tys. liderów i pracownikóworganizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych do Polski uczestniczyło blisko 9 tys. osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Fundacja od początku tak kształtuje swoje programy, aby się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały. Dużą wagę przywiązuje także do tego, by wspierane projekty miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez PAFW.

Programy Fundacji są kształtowane i prowadzone z aktywnym udziałem instytucji trzeciego sektora. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje pozarządowe, które posiadając odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, mogą pełnić rolę realizatorów programów Fundacji. Organizacje te zarządzają przedsięwzięciami PAFW według zasad i procedur określonych przez Fundację.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie www.pafw.pl

 

Rada Programu

Rada składa się z wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek środowiska III sektora, nauki, edukacji oraz biznesu. Wspierają Program Liderzy PAFW swoim różnorodnym doświadczeniem i wiedzą w obszarze przywództwa, rozwoju społeczności lokalnych i kształcenia ich liderów w podejmowaniu kluczowych decyzji i służą wsparciem merytorycznym.

Realizator

Misją Fundacji Szkoła Liderów jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych. Fundamentem Szkoły jest poszanowanie dla wartości demokratycznych, pluralizm i szacunek dla różnorodności.

Szkoła Liderów działa od 1994 roku, a doświadczenie zebrane przez ten czas pokazuje, że należy inwestować w osoby o dużym potencjale przywódczym, pomagające tworzyć w swoim otoczeniu nowe wzory i normy – komunikacji, zachowania i postępowania. Prowadzi programy edukacyjne w zakresie zarządzania zmianami, przywództwa, komunikacji i angażowania innych. W realizacji celów pomagają jej partnerzy z sektora pozarządowego, publicznego i biznesowego. Wspiera liderki i liderów w tym, aby skutecznie dążyli do wprowadzania zmian i wpływali na otaczającą ich rzeczywistość.

www.szkola-liderow.pl

Skład Rady - kadencja 2019-2021

  • Katarzyna Batko-Tołuć - Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  • Konrad Ciesiołkiewicz - Orange Polska
  • dr Adam Gendźwiłł - Uniwersytet Warszawski
  • dr Rafal Mrówka - Szkoła Główna Handlowa
  • dr hab. Marek Rymsza - Uniwersytet Warszawski
  • Agata Stafiej-Bartosik - Ashoka PolskaCzłonkami Rady byli

Nathalie Bolgert, Irena Dzierzgowska, Anna Giza-Poleszczuk, Mikołaj Herbst. Zdzisław Hofman, Iwona Jankowska, Paulina Kaczmarek, Ewa Konczal, Lidia Kuczmierowska, Irena Pichola, Joanna Pommersbach, Tomasz Schimanek, Katarzyna Sekutowicz, Piotr Szczepański.