Rekrutacja do udział w programie „Zielony Lider”

„Zielony Lider” to pilotażowy program szkoleniowo-doradczy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego Realizatorem jest Fundacja Sendzimira. Celem programu jest wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Od marca do października 2021 r., 15 liderów, wraz z zespołami, będzie uczestniczyło w działaniach programu.

Zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu mają negatywny wpływ na życie nas wszystkich. Stoimy przed wyzwaniem ich ograniczenia, a także określenia nowych, bardziej zrównoważonych sposobów rozwoju naszych społeczności. Więcej info tu: https://sendzimir.org.pl/projekty/zielony-lider-program-szkoleniowo-doradczy/

Skip to content