Seminarium Gratulacyjne

Dobrze zakończyliśmy 2018 rok. 7 grudnia zorganizowaliśmy powyborcze spotkanie chcąc z naszymi absolwentami, m.in. programu Liderzy PAFW, którzy wygrali wybory samorządowe, wspólnie świętować ten sukces.

Za nami bardzo ważne wybory z rekordową frekwencją – 54,96% w pierwszej turze i 48,83 % w drugiej. Spośród absolwentek i absolwentów wszystkich programów realizowanych przez Szkołę Liderów ponad 150osób rozpoczęło pierwszą lub kolejną kadencję w samorządzie, a wśród nich 84 osoby, które uczestniczyły lub uczestniczą w programie Liderzy PAFW. Początek samorządowych działań w tej kadencji to ważny moment, w którym warto się zastanowić nad tym, jakie wyzwania czekają samorządowców.

Seminarium rozpoczęło się od spotkania z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i wyrazów uznania dla odwagi i determinacji naszych absolwentów – samorządowców, wręczenia im książek oraz listów gratulacyjnych. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia Tomasza Chróstnego z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na temat tego, jaka jest polityka rządu wobec zanieczyszczenia powietrza. W drugiej części spotkania, podczas prelekcji Jerzego Stępnia poznaliśmy proces powstawania reformy samorządowej z 1999 roku i jej rolę, jaką odegrała w kształtowaniu się naszej państwowości. Z perspektywy osoby, która tworzyła istniejący dziś system państwa obywatelskiego Jerzy Stępień zwrócił uwagę również na to, co dziś jest ważne w samorządzie i wskazał, co warto zmienić oraz jak to zrobić.

Niezwykle ciekawym elementem Seminarium Gratulacyjnego była debata absolwencka, zatytułowana: „Nowa kadencja w samorządzie. Jak nie zawieść zaufania mieszkańców”, w której wzięli udział absolwenci z różnym doświadczeniem samorządowym. Uczestnicy debaty na chwilę odnieśli się do ostatniej kampanii wyborczej, ale przede wszystkim mówili o przyszłości i o konkretnych wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, a także o swoich najważniejszych planach na tę kadencję i pomysłach w jaki sposób postarają się sprostać wyzwaniom globalnym.

W ostatniej części spotkania uczestnicy wzięli udział w trzech sesjach warsztatowych: „Jak mieć wpływ w Radzie” z udziałem doświadczonych radnych, „Foresight dla średnich i dużych miast w Polsce” z udziałem Justyny Król z Pracowni Miejskiej oraz „Jak rozliczyć kampanię wyborczą” z udziałem Tomasza Gąsiora.

Seminarium miało charakter bardzo różnorodny: był czas na poznawanie nowych osób i sieciowanie, na refleksję nad przeszłością oraz przyszłością regionu, kraju i całego świata. Było to pierwsze tego typu spotkanie, które połączyło absolwentów kilku programów realizowanych przez Szkołę Liderów – Liderów PAFW, Szkoły Liderów Miast i Szkoły Politycznej. W różnorodności kryje się bogactwo. Seminarium dało możliwość do zaprezentowania różnych punktów widzenia, różnych perspektyw, różnych planów i założeń na wspólnej platformie dobrego przywództwa. 

Skip to content