Absolwenci

Oferta dla absolwentów i absolwentek

Pracujemy z absolwentami i absolwentkami wszystkich edycji programu Liderzy PAFW i wspieramy ich w osiąganiu liderskich pozycji w lokalnych środowiskach: w budowaniu silnych zespołów i stabilnych, dojrzałych instytucji, w tworzeniu nowych rozwiązań istotnych problemów społecznych.

Sieć

Sieć absolwencka – ponad 800 osób działających na terenie Polski

Absolwenci programu to przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy i przedsiębiorcy, szefowie klubów, świetlic, grup nieformalnych, szkół, bibliotek, domów kultury. Zmieniają swoje lokalne środowiska, działają na rzecz kultury, zwalczają bezrobocie, promują aktywność obywatelską, przeciwdziałają dyskryminacji, uwrażliwiają innych na tematy związane ze zmianami klimatu.

Co robimy w ramach sieci?

  • Podtrzymujemy więzi, które powstały podczas różnych edycji programu, ułatwiamy wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy, dzięki czemu powstają unikalne inicjatywy społeczne.
  • Zachęcamy do udziału w Fundusz Inicjatyw Absolwenckich, który pozwala na realizację wydarzeń, w których absolwenci i absolwentki są ekspertami i ekspertkami.
  • Organizujemy wizyty studyjne dla uczestników i uczestniczek konkretnych edycji programu, w czasie których osoby z sieci dzielą się z innymi swoimi osiągnięciami.
  • Przesyłamy newsletter ze wszystkimi najważniejszymi informacjami.
  • Przygotowujemy coroczny czerwcowy Zlot programu Liderzy PAFW – święto wszystkich absolwentów i absolwentek.

Warsztaty, spotkania, szkolenia – dwudniowe warsztaty rozwojowe realizowane na żywo lub online w tym warsztaty skierowane do samorządowców.

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich (FIA), wizyty studyjne – dotacje na wspólne spotkania i działania absolwenckie.

Wsparcie indywidualne – pomoc dla absolwentów i absolwentek, którzy znajdują się w obliczu wyzwania w swojej pracy liderskiej i potrzebują wsparcia (np. tutora, psychologa, prawnika).

International Visitor Leadership Program (IVLP) – 10-dniowa wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych organizowana przez Departamant Stanu USA.

Program Dwa sektory – Jedna wizja, prowadzony we współpracy z PwC, coaching przedstawicieli biznesu dla przedstawicieli III sektora.

Grupy superwizyjne – wsparcie tutorskie dla grupy liderów, którzy działają w różnych lub tych samych obszarach (np. edukacja, kultura, samorząd).

Krok po kroku

Harmonogram wydarzeń absolwenckich

13.09.2023 r.

Wydarzenie 1: Spotkanie absolwenckie online – wyzwania liderskie

29-30.09.2023 r.

Warsztat rozwojowy alumni nr 1

27-28.10.2023 r.

Spotkanie dla samorządowców

8-9.12.2023 r.

Warsztat rozwojowy alumni nr 2

31.01.2024 r.

Warsztat rozwojowy online

23-24.02.2024 r.

Spotkanie dla samorządowców II

22-23.03.2024

Liderski Open Space

14-15.06.2024

Zlot Programu Liderzy PAFW

Facebook

Link do grupy absolwenckiej na FB

Jest to grupa dla osób, które skończyły program Liderzy PAFW i są jego absolwentkami i absolwentami. Służyć ma sieciowaniu, efektywnej wymianie doświadczeń i rozmowom. Zapraszamy.

Ludzie

Poznaj liderów i liderki

Jest nas już 838 osób z całej Polski, zmieniamy swoje lokalne środowiska. Zachęcamy do uaktualnienia swoich profili liderskich! Link do aktualizacji można znaleźć w naszym comiesięcznym newsletterze.

Fundacja Szkoła Liderów
Inne programy Fundacji Szkoła Liderów

Od ponad 27 lat FSL działa na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wspiera liderów i liderki różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych.

PAFW
Inne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Obecnie PAFW osiąga swoje cele poprzez 20 programów realizowanych w trzech obszarach tematycznych: edukacji, rozwoju społeczności lokalnych i dzielenia się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji. Fundacja od początku tak kształtuje swoje programy, aby wzajemnie się wzmacniały i uzupełniały, a ich efekty były długofalowe. Dużą wagę przywiązuje do tego, by wspierane w ramach programów projekty miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez Fundację.

Koordynacja Sieci Absolwenckiej

Marta Modzelewska
marta.modzelewska@szkola-liderow.pl

Skip to content