Spotkanie samorządowe 19-20 maja

W dniach 19-20.05 w Hotelu Green Garden Falentach odbyło się spotkanie dla osób działających w samorządzie – absolwentów i absolwentek Programu Liderzy PAFW. Rozmawialiśmy o przeciążeniach samorządów związanych z napływem osób uchodźczych z Ukrainy. Zidentyfikowaliśmy obszary, w których liderzy i liderki doświadczają trudności w swoich miejscach działania. Należą do nich m.in. opieka zdrowotna czy mieszkalnictwo. Dużym dylematem jest przede wszystkim edukacja dzieci pochodzących z Ukrainy oraz zintegrowanie społeczności lokalnej z uchodźcami i uchodźczyniami przy rosnącej niechęci związanej z uprzywilejowaniem tej grupy i zmęczeniu kryzysem humanitarnym. Wiemy, że brakuje jeszcze systemowych rozwiązań w wielu miejscach lub są one dopiero wymyślane i dyskutowane. Na spotkaniu absolwentki i absolwenci mówili o najbliższych wyzwaniach jakie stoją przed nimi, ale również dzielili się dobrymi praktykami w zakresie pomocy i aktywizacji osób uchodźczych. 

Pierwszy dzień był dniem integracyjnym podczas którego uczestnicy/uczestniczki poznali/poznały się i mówili/mówiły, jak im jest w obecnym czasie. Drugiego dnia wszyscy brali udział w sesji wspólnej z programem PWS, gdzie poruszane były tematy związane z kryzysem uchodźczym w miastach i budowaniem odporności małych i średnich miast na zewnętrzne kryzysy. Z kolei w ramach panelu o edukacji Pani Zofia Grudzińska z Fundacji „Przestrzeń dla edukacji” przedstawiła w skrócie informacje z napisanego przez siebie raportu „Jaka powinna być polityka edukacyjna wobec uchodźców z Ukrainy?” natomiast Pani Oksana Vakhil – wicedyrektorka Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej „SzkoUA” opowiedziała o tym w jaki sposób zorganizowana jest Warszawska Szkoła Ukraińska i jakie są aktualnie potrzeby uczniów i uczennic z Ukrainy. Swoją perspektywę i dobre praktyki wypracowane w mieście stołecznym Warszawa przedstawiła Pani Dorota Łoboda – Radna m.st. Warszawy. Po wypowiedziach wszystkich prelegentek rozpoczęła się dyskusja, w której poruszone zostały m.in. wątki wsparcia osób uchodźczych z Ukrainy w procesie edukacyjnym, ale też trudności komunikacyjne czy prawne obecności tych osób na terenie Polski oraz ich rotacyjna (powroty na Ukrainę i przyjazdy do Polski) obecność w systemie szkolnym RP. 

Absolwenci i absolwentki Programu Liderzy PAFW mieli również możliwość wspólnej pracy oraz omówienia strategii i potrzeb przed planowanymi wstępnie na 2023 rok wyborami samorządowymi. Uczestnicy i uczestniczki pracowali w kilku grupach i wspólnie określili, że jedną z najważniejszych potrzeb jest indywidualne wsparcie coacha lub tutora. Wspomniano m.in. potrzebę szkoleń lub warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji w social mediach, całościowego budowania wizerunku a także prawnych aspektów kampanii wyborczych. 

Marta Modzelewska

Galeria zdjęć I dzień
Galeria zdjęć II dzień

Skip to content