Stowarzyszenie Kamienica i Iwona Pietrzak – realizacja FIA

Wizyta rozpoczęła się 20.10.2021r. od uczestnictwa w konferencji „Dostępność.Włączam”.

Uczestniczki po wysłuchaniu prelegentów wzięli udział w wybranych warsztatach.

Plan konferencji.

PROGRAM

stacjonarnie – Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, Łódź

transmisja paneli – FB Łódź pełna kultury, FB Fabryka Sztuki

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników| tablica inspiracji

10.00 – 10.05 otwarcie | powitanie gości

CZĘŚĆ I PANELOWA | WYSTĄPIENIA GOŚCI

10.05 – 10.50 ZROZUMIEĆ I ZAAKCEPTOWAĆ POTRZEBY OSÓB Z ZABURZENIAMI

NEUROPOZNAWCZYMI. Metoda Montessori Senior

Monika Stroińska, Centrum Montessori Senior

10.50 – 11.35 LEKCJA SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Izabela Sopalska-Rybak, Fundacja Kulawa Warszawa

11.35 – 12.00 otwarcie instalacji Tamary Sass | przerwa kawowa

CZĘŚĆ II PANELOWA | WYSTĄPIENIA GOŚCI

12.00 – 12.45 GRAFIKA DOTYKU. Redefinicja roli dotyku w sztukach wizualnych

dr Tamara Sass, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

12.45 – 13.30 JESTEM-MOGĘ-BEDĘ! #PRZYJAŹNIEDLAAUTYZMU

Jan Gawroński i goście, Sylwia Kowalska

Klub Świadomej Młodzieży i Fundacja Autism TEAM

13.30 – 14.00 przerwa obiadowa

CZĘŚĆ III | WARSZTATY

14.00 – 15.30 SZYFRY – KODY – ZNAKI warsztat komunikacji wizualnej prowadzenie: Iwona Pietrzak, Monika Goetzendorf-Grabowska
14.00 – 15.30 POMIĘDZY DOTYKIEM A ZAPACHEM warsztat sensoryczny prowadzenie: dr Tamara Sass
14.00 – 15.30 CODZIENNOŚĆ STARZEJĄCEJ SIĘ OSOBY – ODCZUĆ NA WŁASNEJ SKÓRZE, BY LEPIEJ ZROZUMIEĆ warsztat z użyciem symulatora starzenia się Scenésens® prowadzenie: Monika Stroińska
14.00 – 15.30 JAK ZAPROJEKTOWAĆ DOSTĘPNE WYDARZENIE W INSTYTUCJI warsztat prowadzenie: Izabela Sopalska-Rybak
15.30 – 15.45 zamknięcie konferencji. Po konferencję uczestnicy wizyty studyjnej zostali przewiezieni do hotelu i tam zakwaterowani.
Kolejne spotkanie odbyło się o godz. 19:00 kolacja i spacer po ul. Piotrkowskiej oraz omówienie kolejnego dnia wizyty.

21.10.2021 Dzień warsztatowy
10:00 spotykamy się w Kamienicy na kawie 10:30 odwiedzenie DDP Domów Dziennego Pobytu gdzie pracujemy z seniorami.
11:00- 13:00 warsztaty z seniorami w zrewitalizowanej Bibliotece Tuvim ul. Tuwima 46 na warsztacie Lem 😉 Wizyta w EC1 na malutki spacer
13:30-15 Obiad
15:30 Memory cafe w bibliotece warsztaty międzypokoleniowe
18:00 relaksacja przy dźwiękach mis i gongów oraz warsztat pracy z dźwiękiem jako forma wspomagająca pracę z seniorami.
19:30 Kolacja w siedzibie Kamienicy 56

22.10.2021. Spotkanie w siedzibie Kamienicy 56 a następnie przejazd do Manufaktury ( inspirujące działania w przestrzeni miejskiej angażujące seniorów) 11:30 – 12:30 warsztaty z metody storytelling in movement Step Up for Parkinson’s

Rezultatem wizyty jest wymiana doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi przydatnych do pracy z seniorami. Uczestnictwo w konferencji pozwoliło poznać różne formy niepełnosprawności i jak organizować pracę oraz jak konstruować ofertę aby neuroróżnorodni uczestnicy byli pełnowartościowymi odbiorcami oferty kulturalnej. Nowatorskie metody działań w jakie można włączać osoby starsze aby jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i umysłową. Uczestnicy mieli okazje zobaczyć i porozmawiać z seniorami, którym „rzuca” się coraz większe wyzwania intelektualne jak np. współtworzenie wystawy interaktywnej, lub redagowanie gazety science fiction. Okazuje się, że niestandardowe i odważne formy pracy mogą być niezwykle rozwojowe i wspierające.

Lista osób na wizycie:

Katarzyna Kamińska XV edycja

Zofia Sieradzan XIV

Beata Jakubiak XIV

Edyta Skolmowska XIV

Skip to content