Świętokrzyskie otWARTE dla młodych

W Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Sadowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Pięćdziesiąt młodych osób z kilku gmin województwa świętokrzyskiego spotkało się, by wspólnie z ekspertami i trenerami pracować nad nowymi pomysłami kreowania polityki młodzieżowej w regionie.

„Oddaliśmy głos młodym, bo to do nich należy przyszłość, bo to oni są pełni pasji, zaangażowania i myślą nieszablonowo”. Tak o inicjatywie Świętokrzyskie otWARTE dla młodych, podjętej w ramach ubiegłorocznego FIAmówią jej pomysłodawcy i realizatorzy – absolwenci programu Liderzy PAFW: Anna Wójcik (XII edycja), Mariusz Brelski (XIII edycja) oraz Piotr Wójtowicz (XIII edycja). Spotkanie stało się przestrzenią wymiany opinii, pomysłów i poglądów. Na warsztatach poprowadzonych przez Barbarę Zamożniewicz, Rzecznika Praw Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, absolwentkę programu Liderzy PAFW (VI edycja) oraz Magdalenę Malec, Przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkinię Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz absolwentkę programu Liderzy dla Młodzieży, pytano uczestników, m.in. o ich zdanie na temat regionu, o pomysły na jego dalszy rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, a także o to, co myślą o dotychczasowych działaniach w tym zakresie. Swoim doświadczeniem w budowaniu zespołu podzielił się Krzysztof Tworek, absolwent programu Liderzy PAFW (VIII edycja), wójt gminy Obrazów z ośmioletnim stażem. Z wykładem motywacyjnym wystąpił  Sebastian Majewski, absolwent programu Liderzy dla Młodzieży, założyciel marki BBS Bike, propagator „rowerowego” stylu życia, twórca „Lecznicy Rowerowej” oraz wiceprezes Stowarzyszenia Ostrower.

Świętokrzyskie spotkanie miało na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań na aktywizację młodzieży w regionie. Udało się to zrobić na podstawie wyciągniętych wniosków podczas dyskusji i warsztatów. Główne to:  potrzeba działania młodych ludzi jest duża, ale hamuje ją brak zaufania ze strony dorosłych, a to z kolei prowadzi do poczucia niewykorzystanego potencjału, zauważono również konieczność lepszej edukacji obywatelskiej i partycypacyjnej, potrzebę pogłębienia wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na działania oraz o instytucjach dysponujących takimi środkami. Najważniejsze rekomendacje jakie powstały na podstawie powyższych wniosków to: konieczność powołania w każdym województwie Rzecznika Praw Młodzieży, a w każdym samorządzie Młodzieżowej Rady Gminy, w szkołach średnich – Doradców Młodzieży, wspierających inicjatywy młodzieżowe, zaznaczono również potrzebę uchwalenia wieloletnich programów kreowania polityki młodzieżowej w regionach, wprowadzenia w wyższych klasach szkoły podstawowej oraz w szkołach średnich przedmiotu „Przedsiębiorczość”, przygotowania podręcznika o dobrych praktykach pracy z młodzieżą (aktualizowanego co 2 lata), organizacji regularnych spotkań doradczych i informacyjnych dla młodzieży w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania..
Uczestnicy spotkania, które odbyło się przy wsparciu samorządu gminy Sadowie, wyrazili nadzieję na szybkie wdrożenie wypracowanych rozwiązań oraz zaszczepienie ich w innych miejscach w całym kraju.

Skip to content