O sobie

W zespole od maja 2017. Trzyma budżet programu Liderzy PAFW i dba o relacje, koordynując program Alumni. Pilnuje, żeby rzeczy szły zgodnie z planem. Z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego związana od kiedy pamięta, prywatnie i zawodowo zajmowała się wspieraniem rozwoju społeczności lokalnych. Osobiście silnie utożsamia się z warszawskim Grochowem, gdzie mieszka, animuje okolicę, śpiewa altem w sąsiedzkim Chórze „Grochów” i przewodzi Stowarzyszeniu „F jak Wszyscy”.