O sobie

Od 20 lat działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się jawnością i przejrzystością życia publicznego. Ma wiedzę na temat różnych modeli wpływania na władzę i zachęcania do kompromisu (przez edukację), sieciowania organizacji czy komisji rewizyjnych (weryfikacja dokumentów, sprawy finansowe w organizacjach). Uczestniczy w sprawach Budżetu Partycypacyjnego (teraz obywatelskiego) w Warszawie od początku – jako projektodawczyni (zrealizowano np. Plac Zabaw dla Dorosłych w Ursusie), jako członkini zespołu dzielnicowego i członkini Rady ds Budżetu przy Prezydencie m. st. Warszawy. Ma czwórkę dzieci – nastolatków. Uwielbia prace manualne, aktualnie wyszywa i uczy się rysunku henną.