O sobie

Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórzu. Celem SDMK jest działalność na rzecz wielokulturowej oraz wieloreligijnej społeczności wschodniej części Karpat położonych w Polsce. W pierwszej kolejności Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz kultur ginących w tym rejonie, a więc ukraińskiej a następnie żydowskiej. Zadania: - inwentaryzacja cennych kulturowo zasobów regionalnych, - zachowanie krajobrazu kulturowego (m.in. przeprowadzanie remontów, zabezpieczeń), - edukacja kulturowa (m.in. warsztaty, szkolenia, seminaria, tworzenie ścieżek dydaktycznych), - badania naukowe wieloetnicznej kultury karpackiej, - popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym, - publikacja opracowań (w postaci map, przewodników, folderów, informatorów, albumów, książek i in.) w -- wersji papierowej i elektronicznej, - ochrona lokalnego środowiska naturalnego, - wzmacnianie godności narodowej i etnicznej społeczności karpackich.