O sobie

Urodziłam się w Łodzi, a od ponad trzydziestu lat mieszkam na podlubelskiej wsi, w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, w jednej z pierwszych osad alternatywnych w Polsce, w której m.in. prowadzimy wspólnie Leśną Edukację dla najmłodszych.
W 1995 roku wraz z przyjaciółkami i przyjaciółmi powołałam do życia lokalne Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, które początkowo pracowało w obszarze zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej w okolicy oraz wymian międzynarodowych.
Dwanaście lat temu rozpoczęłam pracę „z i na rzecz” uchodźczyń/ców (są to kompleksowe działania włączające i integracyjne). Moją i stowarzyszenia misją jest dawanie narzędzi, by osoby starające się o nadanie statusu uchodźcy mogły być niezależne ekonomicznie. Wraz z uchodźczyniami utworzyłyśmy Kolektyw “Rzeczy Drugie”, a także sklep internetowy, w którym sprzedajemy ich wyroby. Bardzo ważne są dla mnie działania edukacyjne skierowane do dzieci cudzoziemskich. Jestem współorganizatorką kilku tysięcy godzin zajęć edukacyjnych i artystycznych oraz ponad trzydziestu wycieczek. Nawiązuję sojusze z uczelniami, by nauka dzieci była efektywna, również podczas pandemii.
W latach 1999-2004 współtworzyłam pierwszy w Polsce żeński zespół bębniarski. W 2015 roku otrzymałam tytuł Kobiety Aktywnej Lubelszczyzny, a dwa lata temu zostałam lokalną bohaterką kampanii Komisji Europejskiej „EU Protects - Chronimy wspólnie”. Jestem matką trzech dorosłych synów i babcią sześciorga wnucząt. Ukończyłam Politologię Ustrojową na UMCS w Lublinie.