O sobie

Pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego, koordynatorka projektu "Stwórzmy młodzieży godne warunki rozwoju" oraz autorka projektu "Dziedzictwo kulturowe szansą na rozwój gminy". Zajmuje się rozwojem lokalnym. Największym jej sukcesem w ostatnim czasie było stworzenie, na bazie byłej szkoły, Ośrodka Edukacji Regionalnej, w którym odbywają się prowadzone przez mieszkańców gminy warsztaty dla młodzieży szkolnej, poświęcone ginącym zawodom Lubelszczyzny. Sukcesem Stowarzyszenia była nagroda główna w konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską 2005 oraz tytuł "Perełki Lubelszczyzny" od Urzędu Miasta Lublina. Aktywnie realizuje projekty w ramach programu "Równać szanse", o których można przeczytać na stronie http://www.rownacszanse.pl/strona.php?p=299