O sobie

Członek Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.
Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zarządzaniu projektami publicznymi. Absolwent MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych w London School of Economics. Zdał egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Do 2020 roku pełnił funkcję dyrektora w Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz jednej z wiodących polskich grup komunikacyjno-marketingowych. W latach 2007 – 2015 był pracownikiem służby cywilnej i administracji publicznej, najpierw jako dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, a następnie w Kancelarii Prezydenta RP. Z ramienia Skarbu Państwa pełnił funkcje w radach nadzorczych m.in. Enei, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Presspublica. Wcześniej pracował jako dyrektor w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Research Fellow w Institute of Economic Affairs w Londynie i Atlas Economic Research Foundation w Waszyngtonie.