O sobie

Moje doświadczenie zawodowe i społeczne dało mi szansę być liderem i zupełnie nieformalnym i poważnie zformalizowanym, jak choćby bycie prezesem Federacji Mazowia. Zdarza mi się też liderować grupie osób jeżdżących na rowerach – od czasu do czasu dla grupy przyjaciół organizuję kilkusetkilometrowe wycieczki. Ale też mam doświadczenie bycia wolontariuszem, takim całkiem użytkowym – pomagającym osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach życia codziennego – i to jest świetny kontrapunkt do liderskiej roli. Lubię też rolę trenerską i zdarza mi się przygotowywać ludzi do pracy z osobami z niepełnosprawnością, a także pomagam zrozumieć jak dobrze pełnić rolę coacha.