Warsztaty i szkolenia rozwojowe

W ramach działań skierowanych do absolwentów i absolwentek Programu Liderzy PAFW zespół programu organizuje warsztaty i szkolenia rozwojowe, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zdobycia nowej wiedzy, spotkania ciekawych ludzi, a także porozmawiania o własnych wyzwaniach liderskich i wymienienia się doświadczeniami.

Cel warsztatów

Celem warsztatów i szkoleń jest pogłębienie rozwoju absolwentów i absolwentek Programu Liderzy PAFW – którzy dzięki nowej wiedzy mogą wesprzeć swoje działania liderskie – a także sieciowanie grona absolwenckiego i pogłębienie relacji pomiędzy absolwentami, tak aby absolwenci wzajemnie się wspierali i wymieniali doświadczeniami.

Rodzaje warsztatów

W ramach działań skierowanych do absolwentów w ciągu roku zespół programu organizuje:

– 3 warsztaty rozwojowe o tematyce odpowiadającej potrzebom absolwentów (dla mniejszej grupy – ok. 20 osób),

– 1 dwudniowe spotkanie pod nazwą Liderski Open Space (dla większej grupy liderów i liderek – ok. 60 osób),

– 2 dwudniowe warsztaty dla ok. 25 liderów działających lub zainteresowanych działaniem w lokalnym samorządzie.

Zespół programu może również podejmować dodatkowe działania rozwojowe w ramach Programu Alumni (np. warsztaty, spotkania, webinaria, etc.), które nie są przewidziane w rocznym harmonogramie.

Gdzie szukać informacji o warsztatach?

Informacja o szkoleniach skierowanych do osób, które ukończyły Program Liderzy PAFW jest każdorazowo publikowana na stronie www.liderzy.pl, w grupie absolwenckiej na Facebooku oraz na fanpage’u Programu Liderzy PAFW na Facebooku.

Skip to content