Wizyty studyjne w I połowie 2023 r.

W dniu 12 stycznia 2023 r. został ogłoszony konkurs na wizyty studyjne. W związku z bieżącymi wydarzeniami, ale również potrzebami uczestników XVIII edycji, w tym roku absolwenci programu zostali zachęceni do składania wniosków w poniższych tematach: 

  1. Tajniki samorządu (jak zarządzać zespołem i jego pracą, sposoby na prowadzenie kampanii, kandydowanie, budowanie i angażowanie zespołu, spojrzenie na lidera/kę w jego/jej środowisku). 
  1. Ekologia i zrównoważony rozwój (innowacyjne rozwiązania, sprawiedliwa transformacja).   
  1. Angażowanie lokalnej społeczności (funkcjonowanie Młodzieżowych Rad i zakładanie ich, inicjowanie dialogu, praca na styku kultur, praca z osobami/dla osób z doświadczeniem migracji). 

Oferty można było składać poprzez formularz zgłoszeniowy do 25 stycznia 2023 r. Komisja oceniająca wnioski na wizyty studyjne (I etap oceny) odbyła się online na platformie Zoom w dniu 31 stycznia 2023 r.  W skład Komisji oceniającej wnioski weszli: Beata Pawłowicz – tutorka programu, Mirosław Czyżewski z PAFW, Rafał Mrówka – przedstawiciel Rady programu Liderzy PAFW i Przewodniczący Rady Fundacji Szkoła Liderów i Marta Modzelewska – koordynatorka sieci alumnów w programie Liderzy PAFW. Komisja wybrała 6 spośród 7 nadesłanych wniosków. Decyzją Komisji wniosek Anny Ohirko “Eko z XVII-ką” został oceniony negatywnie. Wnioski ocenione pozytywnie złożyli Grzegorz Dudzik, Alicja Rymszewicz, Marcin Piotrowski, Łukasz Molski, Renata Lesner-Szwarc i Robert Waraksa. Dofinansowanie w tej edycji konkursu na wizyty studyjne wyniosło 4000 zł. Po wybraniu przez Komisję powyższych 6 wniosków zostały one zaprezentowane uczestnikom XVIII edycji programu w dniu 17 lutego 2023 r. podczas trzeciego zjazdu XVIII edycji przez Martę Modzelewską – koordynatorkę Programu Alumni. Każda osoba mogła wybrać 3 wizyty, na które chciałaby pojechać. Na każdej wizycie było 8 możliwych miejsc, tak aby wszystkie osoby z edycji mogły uczestniczyć chociaż w jednym wydarzeniu. Zapisy osób z XVIII edycji na wizyty stanowiły jednocześnie 2 etap konkursu i trwały do dnia 22 lutego 2023 r. Wszystkie zaplanowane wizyty przeszły do drugiego etapu konkursu. W terminie 31 marca – 20 maja 2023 r. liderzy pojechali do: 

  1. Zielonki, do Grzegorza Dudzika na wizytę pt. Samorząd i lokalne potencjały kulturowe, 
  1. Trygortu, do Alicji Rymszewicz na wizytę pt. Trygort – miejsce odważnych decyzji
  1. Gorajca, do Marcina Piotrowskiego na wizytę pt. Na końcu świata, na pograniczu kultur
  1. Ustronia Morskiego, do Łukasza Molskiego n wizytę pt. Ustronie Morskie albo jak to robią nad morzem,  
  1. Torunia, do Renaty Lesner-Szwarc na wizytę pt. Razem możemy więcej! O współdziałaniu i włączaniu w działania społeczności lokalnych, 
  1. Olsztynka, do Roberta Waraksy na wizytę pt. Różne oblicza samorządu

W wizytach studyjnych wzięło łącznie 40 osób z 46. Na profilu Programu na Facebooku umieszczaliśmy relacje z tych inicjatyw np. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LiderzyPAFW&set=a.520269240321900  

Skip to content