Wizyty studyjne ZAPISY „JAK ŻYĆ? JAK NAJBARDZIEJ!”

Wizyta studyjna: „JAK ŻYĆ? JAK NAJBARDZIEJ!” (Być. Oto jest odpowiedź. Szekspir według Loesje)

Gdzie: Jasło (Podkarpacie) – Gorlice (Małopolska)

Kiedy:  17-18 kwietnia 2020

ZAPISZ SIĘ! 

[formularz aktywny od 24.02.2020 12:00 do 02.03.2020 12:00]

Dlaczego warto wziąć udział? 

Dzięki partnerstwu trojga liderów wizyta oferuje aż cztery wątki tematyczne, a to przyczynia się do jej atrakcyjności, bo może odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby uczestników. Dlatego poza oczywistą wartością w postaci nawiązania nowych znajomości i kontaktów, co będzie pierwszym krokiem w sieciowaniu przyszłych alumnów, uczestnicy dowiedzą się:

 • jak – współpracując międzysektorowo – można osiągnąć cel ważny dla wszystkich podmiotów;
 • jak dokonywać zmiany społecznej, inwestując w edukację i wykorzystując lokalny biznes;
 • jak wykreować instytucję kultury na prawdziwą machinę spędzania czasu wolnego (U. Eco);
 • jak – konsekwentnie „robiąc swoje” – otwierać nowe obszary rozwoju dla młodzieży;
 • jak merytorycznie argumentować, kiedy ma się ochotę krzyczeć; jak rozmawiać, a nie tylko mówić;
 • jak pokonywać strach, radzić sobie z agresją i ostracyzmem, wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty.

Program wizyty:

Program wizyty rozpoczyna się o godz. 8.15, dlatego konieczny jest przyjazd uczestników/czek poprzedniego dnia wieczorem (w nocy).

17.04.2020.

DAWID SZCZEPANKIEWICZ:

▪ WYMIANA DOBRYCH UCZYNKÓW. PEWNY INTERES SPOŁECZNY (Loesje)//

Skołyszyn – Przysieki Fabryka Armatur Jafar S.A.// Aktywizacja zawodowa młodzieży i proces wyludniania powiatu jasielskiego jako wyzwanie dla Fabryki Armatur Jafar S.A. – działalność edukacyjna i społeczna oraz automatyzacja procesów. // Wizyta studyjna – przejście przez linie produkcyjne zakładów w Skołyszynie i Przysiekach z osobą odpowiedzialną za projekty rozwojowe firmy oraz spotkanie z kadrą menedżerską.// Doskonały przykład firmy z długoletnim doświadczeniem borykającej się z problemem braku pracowników, która zaangażowała się w edukację przedsiębiorczości w szkołach podstawowych, edukację zawodową w szkołach średnich
i automatyzację procesów.//

▪ CHCESZ ZATRZYMAĆ MŁODOŚĆ. BIERZ MŁODYCH NA POWAŻNIE (Loesje)//

Przysieki – Czeluśnica ERKO Sp. z o.o. Sp. k.// Nowoczesne technologie w firmie produkującej dla branży lotniczej w podjasielskiej wsi – czy dla młodzieży jest to interesujące? Biznes, a aktywizacja młodzieży.// Wizyta studyjna – przejście przez linię produkcyjną i spotkanie z pracownikami firmy pod przewodnictwem kadry zarządzającej, a następnie spotkanie z kadrą zarządzającą w sali multimedialnej.// Doskonały przykład innowacyjnej firmy działającej w malutkiej wsi pod Jasłem
i produkującej dla najbardziej wymagającej branży, która zmaga się z problemem braku młodej kadry pracowniczej i zarządczej w powiecie wysokiego bezrobocia. Firma zaangażowana w edukację przedsiębiorczości w szkołach podstawowych, edukację zawodową w szkołach średnich, a prezes jest ambasadorem Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego.

▪ PRZYJAZNE MIASTO. TO NIE KRAWĘŻNIKI WYZNACZAJĄ SZCZYT MOICH MOŻLIWOŚCI (Loesje)//

Jasło, Urząd Miasta w Jaśle// Role samorządu, jednostek samorządowych i oświatowych oraz NGO’sów w procesie aktywizacji młodzieży i odwracania trendu wyludniania miasta.// Warsztat z udziałem liderów, przedstawicieli miejskiego samorządu, organizacji pozarządowych i szkół mający na celu opracowanie katalogu przyczyn i rozwiązań aktualnego poziomu niskiego zaangażowania społecznego i gospodarczego młodych ludzi oraz wyludniania miasta w następstwie odpływu tych osób do większych ośrodków miejskich i zagranicę. Możliwy warsztat z udziałem przedstawiciela Związku Miast Polskich.// Jasło jest w gronie 54 polskich miast zagrożonych zapaścią społeczno-gospodarczą. Jednocześnie zdobywa najwyższe noty w rankingach innowacyjności w biznesie. Włodarze miasta są otwarci na współpracę z biznesem  i organizacjami pozarządowymi oraz chętnie wdrażają wypracowane innowacje edukacyjne.  Aktualnie współpracuję ze Związkiem Miast Polskich w zakresie diagnozowania potrzeb mieszkańców i ich rozwiązań.

17.04.2020.

JANUSZ ZIĘBA:

▪ ZASIEJ CIEKAWOŚĆ. ZBIERZ OWOCE (Loesje)//

Gorlice Sala kameralna Gorlickiego Centrum Kultury// Spotkanie z instruktorami prowadzącymi pracownie tematyczne Gorlickiego Centrum Kultury (Tomaszem Tajakiem, Magdaleną Rak, Arkadiuszem Kapłonem, Grzegorzem Halko, Grzegorzem Fiegą, Anną Wiktor).// Rozmowa o tym, jak pomysł zamienić w działanie; Prezentacja pracowni tematycznych Gorlickiego Centrum Kultury; Rozmowa o zmianach w postrzeganiu czasu wolnego w małej miejscowości; Prezentacja dobrych praktyk; Obserwacja zajęć plastycznych.// Wybrane osoby, spotkania i miejsca są najlepszym przykładem tego, jak od instytucji kultury odkleić łatkę: „tam się nic nie dzieje”.

▪ WSPÓŁ-DZIELONY CZAS ŁĄCZY (Loesje)//

Pracownia Ceramiczna Gorlickiego Centrum Kultury// „Małe a cieszy…” – warsztaty ceramiczne
z Magdaleną Rak.// Wykonywanie i zdobienie przedmiotów z ceramiki (po wypaleniu wyruszą w świat razem z Liderami).// To miejsce zostało wybrane, ponieważ najbardziej zapada w pamięci dobry przykład i bezpośrednie doświadczanie.

▪ Gorlice – Kino Kolory// Seans filmowy i spotkanie z właścicielami kina// Seans filmowy, dobra praktyka// Czas przeznaczony na rekreację wykorzystamy także, by pokazać uczestnikom wizyty dobrą praktykę – niewielką dobrze prosperującą firmę rodzinną założoną przez młodych ludzi, którzy wrócili do rodzinnego miasta po studiach.

18.04.2020.

JANUSZ ZIĘBA:

▪ TWÓRCZY NIEPOKÓJ WYNAJMĘ. SZTUKA (Loesje) //

Pracownia taneczna Gorlickiego Centrum Kultury// „Tańcząc…” – z wizytą na zajęciach tanecznych// Obserwacja „uczestnicząca” zajęć Szkoły Baletowej „Puenta” oraz Szkoły Musicalowej „Slide”; Prezentacja dobrych praktyk.

18.04.2020.

MAGDA MILLER:

▪ SZKODA ŻE TYLU LUDZI KORZYSTA Z WOLNOŚCI WYPOWIEDZI TYLKO NA ŚCIANACH TOALETY (Loesje)//

Sala kameralna Gorlickiego Centrum Kultury// „Być kobietą w ciekawych czasach”. Spotkanie z Barbarą Żytkowicz.// Rozmowa o tym, jak się działa w niesprzyjającym środowisku, jak pokonać strach, jak wzmacniać innych, jak podnosić się po porażce i jak świętować sukces, jak radzić sobie z hejtem, jak poradzić sobie z konsekwencjami działań (np. problemami w pracy, ostracyzmem towarzyskim itp.)// Barbara Żytkowicz – feministka i aktywistka. Bezpartyjna. Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Nowym Sączu. Organizatorka Czarnego Protestu w mieście uchodzącym za matecznik prawicy. Z wykształcenia specjalistka pracy socjalnej, pedagożka społeczno-opiekuńcza i resocjalizacyjna, obecnie przedsiębiorczyni. Feministka i aktywistka, bezpartyjna. Kandydatka na radną w ostatnich wyborach samorządowych, kandydatka na posłankę na sejm RP w ostatnich wyborach parlamentarnych, wiceprezeska Stowarzyszenia Nowosądecka Inicjatywa Socjaldemokratyczna, matka dwóch dorosłych córek.// Spotkanie z tak odważną i bezkompromisową kobietą może dać siłę innym liderkom działającym w obszarach postrzeganych dzisiaj jako trudne, kontrowersyjne i … wyczerpujące psychicznie.

▪ KTO JEST BEZPIECZNY GDY MILCZYSZ (Loesje)//

Sala kameralna Gorlickiego Centrum Kultury// „Między imperatywem kategorycznym a lękiem”. Ćwiczenia antystresowe.// Warsztat prowadzony przez Magdę Miller. Zestaw ćwiczeń ułatwiających rozładowanie stresu, wzmacniających mechanizmy obronne.// Wybrałam taki temat warsztatu, bo dostrzegam jego potrzebę, zwłaszcza wśród ludzi z niewielkich społeczności małomiasteczkowych czy wiejskich, w których niemal wszyscy się znają, są ze sobą spokrewnieni lub spowinowaceni,
a „wychylenie” się z czymkolwiek odbiegającym od zdania większości jest bardzo często okupione ogromnym stresem z obawy przed agresją albo wyrzuceniem poza nawias tej społeczności. Ten lęk powoduje, że ludzie są bierni i stan ten się nasila.

▪ ROZMAWIAJMY. MOŻESZ MNIE PRZEKONAĆ (Loesje)//

Sala kameralna Gorlickiego Centrum Kultury// „Spotkanie – Doświadczenia”. Spotkanie z Zuzanną Jakowicką.// W trakcie spotkania opowie o doświadczeniach komunikacyjnych związanych
z działalnością społeczną, polityczną oraz mediami. Wszyscy wiedzą, że razem są w stanie osiągnąć więcej, ale mało kto potrafi wdrożyć tę zasadę w swoich działaniach. Aktywiści i aktywistki dużo mówią, a bardzo rzadko rozmawiają. Problematykę poruszy z perspektywy doświadczenia, które analizuje także na bazie teorii psychologicznych. Podzieli się dobrymi praktykami.// Zuzanna Jakowicka – działaczka społeczna i polityczna. Należy do partii Lewica Razem i kilkukrotnie reprezentowała ugrupowanie wyborach. Jest w trakcie powoływania fundacji na rzecz tolerancji Różnosądecka. Członkini lokalnej, nieformalnej grupy redakcyjnej Prze-Sącz. Z wykształcenia psycholożka, dziennikarka. Pasję sportową realizuje m.in. jako trenerka. Prowadzi warsztaty z rozumienia mediów, antydyskryminacyjne i związane ze zdrowym stylem życia.

▪ CZY KONFLIKT WARTOŚCI MOŻE BYĆ WARTOŚCIĄ (Loesje)//

Sala kameralna Gorlickiego Centrum Kultury// Wypowiedź dedykowana uczestnikom/czkom wizyty nagrana przez Monikę Sznajderman, redaktor naczelną Wydawnictwa Czarne, aktywistkę, organizatorkę spotkań obywatelskich.// Film, dyskusja, podsumowanie wizyty, ankieta ewaluacyjna// Monika Sznajderman, do niedawna znana głównie jako redaktor naczelna Wydawnictwa Czarne, obecnie angażuje się w organizację obywatelskich działań. Wykorzystuje swoje rozległe znajomości
w różnych kręgach, by poprzez Stowarzyszenie Odpowiedzialni Obywatele zapraszać do Gorlic znaczące autorytety ze świata prawa, polityki, ekonomii, filozofii. Niekwestionowany autorytet, jakim cieszy się w lokalnym środowisku, wynikający m.in. z przywództwa służebnego, jest dużą siłą wzmacniającą podczas obywatelskich protestów.

 O organizatorach:

MAGDA MILLER (X edycja) – kulturoznawczyni. Podyplomowo: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz prawo autorskie, wydawnicze i prasowe. 2005-2016 dyrektorka MBP w Gorlicach. Wcześniej (1995-2000) dziennikarka (redaktor naczelna ogólnopolskiego miesięcznika  metodycznego) i projektantka wnętrz (właścicielka firmy – 1995-2004). Obecnie właścicielka firmy szkoleniowej Otwarty Umysł. Certyfikowana fundraiserka. Była radna gminna trzech kadencji (2002-2014), kandydatka na radną Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2018 r . Od 2016 r. aktywnie wspiera działania na rzecz demokracji i praworządności. Człowiek Roku „Gazety Krakowskiej”. Honorowa dawczyni krwi. Admiratorka Stanisławów – Lema i Barańczaka, Jacków – Dehnela i Kaczmarskiego oraz filmu Miloša Formana „Lot nad kukułczym gniazdem”. Miłośniczka psów i ogrodów.

ZAPROSZENIE MAGDY

DAWID SZCZEPANKIEWICZ (X edycja) – prawnik, dyrektor 1 Oddziału w Jaśle Santander Bank Polska S.A. Koordynator projektów edukacyjnych Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Prezes Zarządu Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej. Od 2010 r. związany z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem. Pomysłodawca i twórca wielu projektów edukacyjnych  mających na celu podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej i prawnej społeczeństwa, a także uczących dzieci i młodzież przedsiębiorczości osobistej i zawodowej. W życiu zawodowym stale łączy zdobyte wykształcenie prawnicze, doświadczenie zawodowe i działalność społeczną. Szczęśliwy i zadowolony z życia mąż, który zamiast problemów widzi wyzwania. W wolnych chwilach podróżuje po całym świecie, poznaje nowe kultury i kuchnie. Motto życiowe: Chcieć to móc, chcieć to potrafić.

ZAPROSZENIE

JANUSZ ZIĘBA (XI edycja) – muzyk, etnolog, były wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Współtwórca Teatru CST oraz Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i współistnienia Kultur „Sałasz”. Uczestnik (jako aktor i muzyk) krajowych i międzynarodowych konkursów i przeglądów teatralnych. Laureat (wraz z Teatrem CST) nagrody Offeusza na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Malta” w Poznaniu 2003. Organizator warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz cyklu Festiwali Teatralnych Morochów/Mopoxib. Laureat nagrody Ruchu „Piękniejsza Polska”. Pomysłodawca i organizator międzynarodowego festiwalu muzyki 4 Strony Karpat, obecnie dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury. Mąż Moniki, ojciec Jaśka.

Zaporszenie JANUSZA

 Kilka słów zachęty od organizatorów:

Cześć, to my, czyli….  Tercet Prowincjonalny w składzie: Dawid z Jasła, X edycja; Janusz z Gorlic, XI edycja Magda z Kwiatonowic, X edycja

ZAPROSZENIE Z OSTRZEŻENIEM

Zapraszamy Was do udziału w wizycie pn. „JAK ŻYĆ? JAK NAJBARDZIEJ!” na styk Małopolski i Podkarpacia, malowniczą prowincję ze wszystkimi jej atutami i problemami.

Przyjeżdżajcie, jeśli…

 • Wasze miejscowości się wyludniają i nie wiecie,
  jak temu przeciwdziałać;
 • chcecie zobaczyć, jakie mamy pomysły na czas wolny;
 • macie ochotę na rozmowę i chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami;
 • tracicie poczucie sensu swoich działań, czujecie się bezradni/ne, zmęczeni/one a wypalenie czyha za rogiem. Postaramy się Was wzmocnić.

Na wizycie będziemy…

Krążyć wokół wybranych czterech trendów:

 • wyludniania małych i średnich miejscowości – ten obszar przybliży Wam Dawid i jego goście;
 • zmian w postrzeganiu czasu wolnego, work-life balance – o tym Janusz i jego goście;
 • aktywizmu młodych – o tym obaj wyżej wymienieni;
 • kobiecego przywództwa – tymi doświadczeniami podzieli się Magda i jej goście.

Poznacie bardzo różnych ludzi – przedsiębiorców, samorządowców, pracowników/ce instytucji kultury, lokalne aktywistki.

Dowiecie się…

 • jakie innowacje wprowadza się w Jaśle, mieście zagrożonym zapaścią społeczno-gospodarczą;
 • jak lokalny biznes angażuje się w edukację przedsiębiorczości w szkołach podstawowych, edukację zawodową w szkołach średnich
  i automatyzację procesów;
 • jak dokonała się zmiana w prowadzeniu pracowni tematycznych Gorlickiego Centrum Kultury i co
  z tego wynikło;
 • jak od instytucji kultury odkleić łatkę „tam się nic nie dzieje”;
 • jak to jest być kobiecą aktywistką na terenie silnej męskiej dominacji i jaką cenę się za to płaci;
 • jak budować pozytywny, osobisty przekaz przy nieustannym oskarżaniu o astroturfing.

Nauczycie się…

 • jak – współpracując międzysektorowo – można osiągnąć cel ważny dla wszystkich podmiotów;
 • jak dokonywać zmiany społecznej, inwestując
  w edukację i wykorzystując lokalny biznes;
 • jak wykreować instytucję kultury na prawdziwą machinę spędzania czasu wolnego (U. Eco);
 • jak – konsekwentnie „robiąc swoje” – otwierać nowe obszary rozwoju dla młodzieży;
 • jak merytorycznie argumentować, kiedy ma się ochotę krzyczeć;
 • jak rozmawiać, a nie tylko mówić;
 • jak pokonywać strach, radzić sobie z agresją
  i ostracyzmem, wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, redukować stres.

Oczywistą wartością – zarówno dla Was, jak i dla nas – będzie nawiązanie nowych znajomości i kontaktów, co stanowi sprawdzony pierwszy krok w sieciowaniu alumnów.

Doświadczycie….

Parafrazując klasyka (wersja na czas pokoju): możemy Wam obiecać tylko znój, niewyspanie, natłok informacji i bodźców, chwile silnych wzruszeń. I jeszcze niezłe lokalne piwo😉

Dla tych, którym żal będzie w sobotę odjeżdżać…

ZAPRASZAMY!

Mamy asa w rękawie!

Możecie zostać na niedzielę, tj. 19 kwietnia (UWAGA, UWAGA! niestety, na własny koszt) i wówczas pokażemy Wam piękno Beskidu Niskiego – Magicznej Krainy Łemków
i Pogórzan. Odbędziemy jedyną w swoim rodzaju podróż historyczną do zapomnianych wsi Łemkowszczyzny. Zobaczycie unikatowy projekt artystyczny autorstwa Natalii.

Tę część, która ostatecznie nie zmieściła się w programie tegorocznej wizyty, przygotowała dla Was właśnie Natalia z Bielanki, XI edycja. Nie może osobiście uczestniczyć, ale pozdrawia Was i będzie z nami wszystkimi myślami.

Skip to content