Wszystko zaczyna się we właściwym czasie, czyli FIA w Zgierzu

W dniach 18-20 listopada 2022 roku w Zgierzu spotkali się liderzy i liderki kultury z różnych stron Polski oraz z różnych edycji Programu Liderzy PAFW. Spotkanie obyło się w Starym Młynie w Zgierzu – instytucji kultury zarządzanej przez absolwentkę XVI Edycji Karolinę Miżyńską, która wspólnie z Anetą Majak (XVII Edycja) oraz Katarzyną Krzempek (XIV Edycja) przygotowała to spotkanie w ramach realizacji Funduszu Inicjatyw Absolwenckich. Była to okazja do sieciowania się absolwentów i absolwentek, którzy na co dzień działają w instytucjach kultury.

Spotkanie miało na celu podjęcie działań oraz wypracowanie metod mogących polepszyć sytuacjię osób pracujących w ośrodkach kultury, które aktualnie wśród grup zawodowych związanych z kulturą i sztuką są chyba najmniej reprezentowane przez różnego rodzaju organizacje, związki czy stowarzyszenia.  Osiem osób, które wzięły udział w tym spotkaniu przez trzy dni zastanawiało się nad potrzebami pracownic i pracowników domów kultury w Polsce, wyszukiwało obszarów pracy w kulturze, które wymagają naprawy i działań lobbystycznych oraz poddawało refleksji koncepcję zbudowania skutecznej sieci reprezentantek i reprezentantów ludzi  na co dzień pracujących w ośrodkach i domach kultury.

Wstępem do pracy była sesja „Kulturalnych pytań”  prowadzona przez Anetę Majak – autorkę tego narzędzia, która sprawdza się w prowadzeniu ważnych rozmów wśród osób zajmujących się kulturą. Kolejna część pracy odbywała się pod okiem Wojtka Zawisza (trenera, konsultanta i coacha, pierwszego Polaka posiadającego akredytację ThinkBuzan tj. twórcy techniki mindmappingu), który przy użyciu metody open space  przeprowadził uczestników zjazdu przez proces, podczas którego zadano ważne pytania, poszukano na nie odpowiedzi oraz ustalono co dalej z nimi zrobić. Trzy dni pozwoliły Liderkom i Liderów nazwać potrzeby oraz problemy dotyczące tysięcy osób codziennie pracujących  w ośrodkach kultury. Pozwoliły też na lepsze poznanie siebie samych, poznanianina nowych osób i nawiązania kontaktów oraz wzmocnienie i inspiracje do dalszych indywidualnych i wspólnych działań, które już się dzieją, a o których z pewnością w świecie kadr kultury będzie głośno.

W spotkaniu w Starym Młynie wzięli udział Liderki i Liderzy kultury, dla których ważne jest zadbanie o całe środowisko kadr pracujących na co dzień w ośrodkach kultury. Były to osoby o różnym doświadczeniu i oddziaływaniu na otoczenie, ale połączone wokół jednej potrzeby – zmiany na lepsze. Na zjeździe sieciującym stawili się: Karolina Miżyńska (XVI edycja, woj. łódzkie), Łukasz Molski (XVI edycja, woj. zachodniopomorskie), Przemek Waczyński (XVI edycja, woj. podlaskie), Aneta Majak (XVII edycja, woj. mazowieckie), Agnieszka Sech-Brzóska (XVII edycja, woj. śląskie) Piotr Szafrański (XV edycja, woj. opolskie), Paweł Kamiński (X edycja, woj. dolnośląskie), Katarzyna Krzempek (XIV Edycja, woj. Śląskie). Ten skład pozwala sądzić, że branże kulturalną czekają zmiany, zmiany na lepsze. 

Skip to content