WYNIKI FIA WIOSNA 2024 

Komisja oceniająca wnioski na konkurs Funduszu Inicjatyw Absolwenckich w składzie:  
1. Ewa Kozdraj –tutorka Programu Liderzy PAFW 
2. Beata Pawłowicz- tutorka Programu Liderzy PAFW 
3. Mirosław Czyżewski – przedstawiciel Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  
4. Marta Modzelewska – koordynatorka Programu Alumni w Programie Liderzy PAFW   
5. Agnieszka Szelągowska – szefowa Programu Liderzy PAFW 
  
Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych wniosków, zgodnie z kartami ocen członków/członkiń komisji, wybraliśmy do realizacji 5 inicjatyw: 

  1. Paweł Romański inicjatywa „Permakultura w betonie”  
  1. Bożena Malaga -Wrona ”Wioski tematyczne- ewaluacja„.   
  1. Paulina Kirschke „Dziewczyny na lewo, chłopcy na prawo. Jak połączyć dwa, rozjeżdżające się światy?”  
  1. Piotr Wlizlo „Alternatywy 4” Wniosek napisany precyzyjnie.  
  1. Grzegorz Dudzik „Dinozaury – refleksja i AI reaktywacja”.  

Realizatorzy projektu „Dziewczyny na lewo, chłopcy na prawo. Jak połączyć dwa, rozjeżdżające się światy?” z przyczyn terminowych zrezygnowali z realizacji FIA. 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Zapraszamy do udziału w powyższych inicjatywach oraz do składania wniosków jesienią. 

Skip to content