Fundacja szkoła liderów

Agata Stafiej-Bartosik

Jest związana z Ashoką od 2001 roku, kiedy została wybrana jako Ashoka Fellow za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów, jako sposobu wzmacniania organizacji pozarządowych. Agata jest współzałożycielką Fundacji Komunikacji Społecznej oraz organizacji SMartKollektiv (Serbia). Była pierwszą osobą w Polsce, której stanowisko pracy nazywało się Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności firmy. Funkcję tę pełniła w firmie Danone, gdzie tworzyła i prowadziła program Podziel się Posiłkiem oraz Partnerstwo dla Zdrowia.

W 2007 roku Agata założyła firmę doradczą ASB Consluting, zajmującą się wspieraniem firm w projektowaniu programów nastawionych na generowanie realnych zmian i efektów społecznych, która została włączona do Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu PwC, gdzie Agata pracowała przez ostatnie cztery lata. Agata pisze opowiadania dla dzieci wykorzystując piłkę nożną do poruszania trudnych i ważnych tematów społecznych. Studiowała socjologię i sztuki spektaklu w Polsce i we Francji. Przez lata nie może wyjść ze zdumienia, jak mało świat wie o Ashoka Fellows – ludziach którzy innowacyjnie, systemowo i skutecznie zmieniają świat na lepsze. Zdumienie to, a czasem nawet złość, są dla niej nieustającą inspiracją do działa.

Skip to content